דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אגף חברה וקהילה

"אני רק שאלה"
אגף חברה עונה על השאלות מה ואיך בסרטון של מהות ואיכות
לוגו תנועה

אגף חברה וקהילה, פועל ברוח התנועה הקיבוצית על בסיס ערכים אוניברסליים ובהם סולידריות, שוויון ערך האדם, קידום שוויון מגדרי, שוויון הזדמנויות והזכות לכבוד ולחרות.

אגף חברה רואה חשיבות בעיצובו ופיתוחו  של הקיבוץ כקהילה חופשית, רב דורית ובת קיימא, בעלת מאפייני זהות תרבותיים ייחודיים, שמקורם ביהדות ובמורשת ישראל, ביצירה העברית–ישראלית ובמסורת הציונית החלוצית.

אגף חברה מכיר בחשיבות השימוש באמצעי הייצור ובנכסים המשותפים לטובת מטרות הקהילה הקיבוצית, מכיר במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועל עמם ולמענם, ולמען החברה הישראלית.

נשאף לחיזוק חוסנם של הקיבוצים כקהילות רב דוריות, משגשגות ומגוונות, ושמתקיים בהן שיח ציבורי דמוקרטי המעצב את אורחות החיים, תוך שיתוף פעולה מיטבי עם כלל תושבי הקיבוץ והמרחב הכפרי.

נפעל להגברת החוסן האישי והקהילתי ונעודד צמיחה ופיתוח תוך שמירה על המסורות וקיום דיון מתמשך על הזהות הקיבוצית, בדגש על ערכי הליבה - שיתופיות, ערבות הדדית וקהילה רב-דורית חזקה וחסונה.

אגף חברה וקהילה מוביל ופועל לחידוד וחיזוק הזהות הקיבוצית בתחומים הבאים ובשילוב ביניהם:

  • עיגון ופיתוח הידע הרלוונטי
  • שימור ופיתוח מערכות הערבות ההדדית, חיזוק מערך תמיכה לקידום בריאות רווחה וביטחון סוציאלי, נפשיים ופיזיים של הפרט והקהילה
  • בינוי הקהילה וחיזוק השיח, מיצוב וחיזוק המודל "קהילה בונה תרבות - תרבות בונה קהילה"
  • פיתוח המנהיגות הקיבוצית ופיתוח ההון האנושי
  • קליטה מתוכננת ומתמשכת
  • קידום שוויון מגדרי

הוספת תגובה חדשה