דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

עדכון גובה סכום גמלת הפנסיה המינימאלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2023

ביום שלישי בערב פרסם המוסד לביטוח לאומי את גובה השכר הממוצע במשק הקובע לצורך עדכון גובה הקצבאות המשולמות. מאז תחילת השנה האזרחית החדשה עקבו עיניים רבות אחר עדכון פרסום נתון זה באתר הביטוח הלאומי בציפייה ללמוד ולהקיש ממנו על גובה פנסיית המינימום המחייבת בקיבוצים מתחדשים, והסכום לשנת 2023 שחושב עומד על סך 4,692 שקלים
Image by Steve Buissinne from Pixabay
Image by Steve Buissinne from Pixabay

בהתאם לאמור ב"תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ מתחדש" מחשבים בתחילת כל שנה אזרחית את גובה פנסיית המינימאלית לפי שיעור של 40%  מגובה השכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי (סעיף 1). הסכום המתקבל מחייב את כלל הקיבוצים המסווגים כ"קיבוץ מתחדש" להשלים לחבריהם שבגיל פרישה ("הפנסיונרים"), את מקורותיהם הפנסיונים עד לסכום זה. הסכום המחייב לשנת 2023 שחושב בהתאם לתקנות ופורסם לידיעת הקיבוצים עומד על סך 4,692 שקלים.

קיבוץ מתחדש רשאי כמובן להחליט על סכום של פנסיית מטרה לחבריו הגבוה ממינימום זה, אך אינו יכול שלא להשלים לגובה שנקבע, אלא אם קיבל לכך אישור מפורש מיוחד מאת משרד רשמת האגודות השיתופיות.

עדכון גובה פנסיית המינימום בסכום של 520 שקלים נוספים אמנם מייצר מחד הכבדה על הקופה הציבורית המשותפת בקיבוצים ומחייב אותם להתארגן תקציבית ותזרימית בהתאם, אך מאידך מהווה בשורה משמחת לחברים הפנסיונרים אשר במהלך השנתיים האחרונות נשחקו מקורות מחייתם כיוון שהכנסת הקפיאה בהוראות שעה את חישוב גובה השכר הממוצע הקובע לשנים 2021, 2022 בעקבות השלכות תקופת הקורונה על המשק, אך לא הצליחה להקפיא גם את קצב האינפלציה והתייקרות מוצרי היסוד ועלויות החיים בכלל.

לחצו כאן לקריאת המכתב שנשלח לקיבוצים בנושא

הוספת תגובה חדשה