דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2019) בי"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019

הזמנה
לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2019)
ביום י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019 בשעה 09.00

בבית ברנד - אפעל

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 1/2019 מיום 7.2.2019.
 2. ממועצה למועצה.
 3. התארגנות בעקבות הבחירות.
 4. אישור המלצת ועדת גיוס לועדת הבחירות למזכ"ל התנועה מוצעים:
  שיבולת שופט- אדלמן (ראש הנקרה) - יו"ר הועדה
  תמי אנגל (מעגן מיכאל), סול לביא,בן שימול (אלמוג), בארי הולצמן (עין חרוד איחוד), טל חכים דרומי (פלך), אבי אובנטל (עברון), שמואל שנער (כפר עזה), בני רגיל (גזר), יונית קורן (שניר).
 5. אישור צרוף חברים למזכירות התנועה:
  דבי בראס - ראשת אגף חינוך
  עמוס רבין - יו"ר חבצלת
  אלון שוסטר ורם שפע - ח"כ כחול לבן
 6. בית התנועה.

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

 

ב ב ר כ ה
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית