דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (4/2018), י"ט בטבת תשע"ט, 27.12.2018

יום חמישי, י"ט בטבת תשע"ט, 27.12.2018

בית ברנד - אפעל

יו"ר: אבי אובנטל

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 3/2018 מיום 25.10.2018. (מצורף)
 2. ממועצה למועצה.
 3. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - אלי גולדמן - מבקר התנועה.
 4. אישור המלצת ועדת גיוס רחבה לבחירת ראש אגף צעירים, מוצע: עופרי רביב (חנתון)
 5. אישור דוחות כספיים - תק"צ אגו"ש, רקם כספים - רו"ח אלי בירנבויים.
 6. אישור מסמך עקרונות משותף לארגון אהדה ולתנועה, הנוגע להבטחת צרכים לבנים נסמכים. (מצורף)
 7. אישור הרכב מזכירות התנועה. (מצורף)
 8. תוכנית עבודה ותקציב 2019.

 

החלטות

 1. אושר פרוטוקול המועצה 3/2018 מיום 25.10.2018.

 

 1. ממועצה למועצה
 • ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית סקר בעזרת מצגת, את עיקרי הפעילות שהוביל מטה התנועה בחודשים שחלפו מהמועצה הקודמת. ניר התיחס בדבריו למחלוקת בין התנועה לנוער העובד ולהחלטה שהתקבלה במזכירות התנועה, ניר הבהיר כי בהדברות שנעשתה מאז הוחלט לא לייצר עובדות בשטח ולנסות לפתור את המחלוקת לא בדרך כוחנית אלא בהמשך ההדברות.
 • אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, דיווח בנושא משבר החלב, משבר המים לחקלאות ודחיית החלת ההחלטה על הורדת המכסים ביבוא דגים.

 

 1. דו"ח ביקורת לשנת 2017.

אלי גולדמן, מבקר התנועה הציג את דו"ח עבודת ועדת הביקורת לשנת 2017 ואת תוכנית הביקורת לשנת 2019.

הדו"ח אושר בהצבעה ללא מתנגדים.

 

 1. אישור המלצת ועדת הגיוס לבחירת ראש אגף צעירים ומעורבות בחברה.

שרה אדום - יו"ר ועדת הגיוס הרחבה הציגה את המלצת הועדה לבחירתו של עופרי רביב (חנתון) לראש אגף צעירים ומעורבות בחברה.

ההצעה אושרה בהצבעה ללא מתנגדים.

לאחר ההצבעה עופרי הציג את עצמו ואת תוכניותיו להובלת האגף.

 

 1. אישור דוחות כספיים - תק"צ אגו"ש, רקם כספים.

רו"ח אלי ברינבויים הציג את הדוחות הכספיים.

הדוחות אושרו בהצבעה ללא מתנגדים.

 

 1. אישור מסמך עקרונות משותף לארגון אהדה ולתנועה. (מצורף)

אילת גלס, ראשת אגף חברה וקהילה הציגה את המסמך המשותף לאגף חברה ולארגון אהדה, המסמך מהווה המלצה בנוגע להבטחת צרכים לאנשים עם מוגבלות, בנים לחברי קיבוץ ("נסמכים"), ומתיחס למדדים מתאימים והוגנים לעריכת הסכמים בין הקיבוצים לבין ההורים.

המסמך אושר ברוב קולות עם מתנגד אחד.

 

 1. אישור הרכב מזכירות התנועה. (מצורף)

הרכב המזכירות אושר ברוב קולות מול שלושה מתנגדים.

 

 1. תוכנית עבודה ותקציב 2019.

מטה התנועה הציג את תוכנית העבודה של אגפי התנועה השונים.

במהלך הדיון עלו הנקודות הבאות:

 • מחסור במדדים לפעילות בחברה, פעילות מצילת חיים, גיוס מתנדבים, צמצום פערים.
 • חסרה התייחסות לבחירות שיתקיימו באפריל 2019.
 • חסרה התייחסות אגף חברה לטיפול בגמלאים.

 ברקע עלתה שאלת היחסים בין הבונים דרור והנוער העובד/דרור ישראל והצורך לקיים על כך דיון.

בהצבעה שנערכה אושר תקציב התנועה ברוב גדול, 1 - נגד ו-2 נמנעו.

גלעד הציג את תקציב התנועה, הדיון בתקציב נדחה למועצה הבאה שתתקיים בראשית פברואר.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית