דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (בזום) (1/2022) יום חמישי, ד' בשבט תשפ"ב, 6.1.2022

באמצעות הזום

 

יו"ר: יהודה מרלא

השתתפו 140 צירים מ-85 קיבוצים

 

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 4/2021 מיום 30.9.2021.
 2. ממועצה למועצה.
 3. תוכנית עבודה 2022.
 4. תקציב 2022.
 5. המלצת המזכירות להעלאת פנסיית המינימום.
 6. ריענון ועדת גיוס רחבה:
  מסיימים: יו"ר הועדה שרה אדום (בית זרע), יעל עופר (שילר), שאול שילה (גבעת ברנר)' עפרי רביב - ראש אגף צעירים ומעורבות, הלית בן צבי - מגדר וקידום נשים.
  ממשיכים: אורי פרגו (מעין צבי), רמי אלוני (מעגן מיכאל)' ניר מאיר - מזכ"ל, הדס ילין דניאלי - משנה למזכ"ל, נטע קדם שוורץ - מנכל"ית, שלומית צימרינג - פיתוח הון אנושי.
  מוצעים: אמנון קדמן (איל), עמית בר קמה (שפיים), רינת פיין רז (עין חרוד איחוד).
 7. אישור ח"כ רם שפע, נירה שפק ויעל רון בן משה כחברים במזכירות התנועה.
 8. אישור הארכת קדנציה אילת גלס – ראשת אגף חברה וקהילה.
 9. אישור דוחות כספיים תק"צ אגודה שיתופית 2020.

 

 

החלטות

הדס ילין דניאלי, המשנה למזכ"ל התנועה וחברת יגור פתחה את המועצה בדברי הספד על יורם טהרלב שנפטר הבוקר.

 

1. פרוטוקול המועצה 4/2021 מיום 30.9.2021 - אושר בהצבעה אלקטרונית

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

2. ממועצה למועצה - ניר מאיר

ניר ספד גם הוא ליורם טהרלב ז"ל ולאחר מכן הציג בקצרה את פעילות התנועה בחודשים שעברו מאז המועצה הקודמת.

ניר עדכן כי בקרוב יחל תהליך לעדכון רשימת נציגי הציבור במזכירות התנועה וכן תהליך איתור ובחירה לשני ממלאי תפקידים בכירים, ראש אגף כלכלה ומבקר התנועה.

 

3. תוכנית עבודה 2022

ניר פתח ואמר כי התוכנית אותה אנו מציגים אמורה לשרת שתי מטרות על:

 • מיצוב וחיזוק צורת החיים הקיבוצית כבת קיימא לאורך זמן.
 • חיזוק התנועה הקיבוצית כמערכת שתכליתה היא שימור הערכים והמטרות המשותפות.

הדס פירטה את יעדי מטה התנועה וראשי האגפים הציגו את תוכנית העבודה של אגפיהם, כמו כן הוצגו תוכניות העבודה של המחלקה המשפטית, המחלקה הפוליטית, רכזי האזור, המטה השיתופי והקואופרציה.

.

4. תקציב התנועה 2022

גזבר התנועה, גלעד בכרך, הציג את תקציב התנועה לשנת 2022 התקציב הינו "תקציב מעבר" - תרתי משמע.

על רקע העברת בית התנועה ליקום, היה צורך בהשקעות משמעותיות הן בהתאמת המקום החדש, והן בעלויות היציאה מלאונרדו, כאשר התקבולים הצפויים בגין השכרת המבנה בלאונרדו, יתקבלו רק החל מהרבעון האחרון של שנת 2022.

המעבר ליקום משנה גם את מבנה ההוצאות של מטה התנועה, כשמצד אחד צפוי חיסכון ניכר בתשלומי ארנונה, חניה ותפעול הבית, ומצד שני ישנן הוצאות חדשות, כגון תשלום שכר דירה.

במהלך הדיון שהתקיים לאחר הצגת התוכנית והתקציב נשמעו מספר הערות, בסופו הוחלט להעביר את התוכנית והתקציב להצבעה בתוספת שתי הערות של יואל מרשק.

תוצאות ההצבעה על תוכנית העבודה, תקציב התנועה והערות יואל מצורפות כנספח א' לפרוטוקול.

 

5. המלצת המזכירות להעלאת פנסיית המינימום

מדד השכר הממוצע במשק, אליו מוצמדת הפנסיה בקיבוץ הוקפא ע"י המדינה, בעקבות הקורונה, בפועל יוקר המחייה עלה ועל כן מצאה לנכון מזכירות התנועה להמליץ לקיבוצים, בהם משולמת פנסיית המינימום, להוסיף 100 ₪, לקצבת המינימום המשולמת לחברים בשנת 2022.

ארנון בוכבינדר, ראש מטה פנסיה ובטחון סוציאלי ציין כי המלצת המזכירות מהווה המשך תפיסת הערבות ההדדית והדאגה לחברים בגיל פרישה.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

6. ריענון ועדת גיוס רחבה

מסיימים: יו"ר הועדה שרה אדום (בית זרע), יעל עופר (שילר), שאול שילה (גבעת ברנר), עפרי רביב - ראש אגף צעירים ומעורבות, הילית בן צבי - מגדר וקידום נשים.

ממשיכים: אורי פרגו (מעין צבי), רמי אלוני (מעגן מיכאל), ניר מאיר - מזכ"ל, הדס ילין דניאלי - משנה למזכ"ל, נטע קדם שוורץ - מנכל"ית, שלומית צימרינג - פיתוח הון אנושי.

מוצעים: אמנון קדמן (איל), עמית בר קמה (שפיים), רינת פיין רז (עין חרוד איחוד)

המועצה אישרה את המלצת המזכירות לריענון ועדת הגיוס הרחבה, ניר מאיר הודה לחברי הועדה המסיימים.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

7. אישור ח"כ רם שפע, נירה שפק ויעל רון בן משה כחברים במזכירות התנועה.

צירוף חברי הכנסת למזכירות הצריך שינוי בחוברת הכחולה, על מנת להגדיל את מספר חברי המזכירות.

נשלחה פניה לכל חברי הכנסת חברי קיבוץ ושלושת חברי הכנסת האמורים הביעו את רצונם להיות חברים במזכירות. ח"כ אלון שוסטר מנוע להיות חבר מזכירות בשל היותו סגן שר.

מועצת התנועה אישרה את המלצת המזכירות לצירופם של חברי הכנסת, חברי קיבוץ למזכירות התנועה.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

8. אישור הארכת קדנציה אילת גלס - ראשת אגף חברה וקהילה.

אילת גלס ראשת אגף חברה וקהילה סיימה קדנציה בת ארבע שנים והביעה את רצונה להאריך בקדנציה נוספת.

המועצה אישרה את הארכת הקדנציה בארבע שנים נוספות.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

9. אישור דוחות כספיים תק"צ אגודה שיתופית 2020.

רו"ח אלי בירנבויים הציג את הדוחות הכספיים של תק"צ אגודה שיתופית לשנת 2020.

המועצה אישרה את הדוחות.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית