דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (בזום) (4/2020) יום רביעי, י"ז בחשון תשפ"א, 4.11.2020

באמצעות זום

יו"ר: אבי אובנטל

השתתפו 224 צירים מ-153 קיבוצים

 

על סדר היום:

 1. אישור סדר היום
 2. אישור פרוטוקול מועצה 3/2020 מיום 2.9.2020.
 3. ממועצה למועצה - ניר מאיר
 4. רשות העיתון - הודעת המזכירות.
 5. אישור הצעת ועדת הגיוס הרחבה לבחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה (מצורפת)
 6. הצעת צוות ג'ומס להסדרת מערכת היחסים עם תנועות הנוער. (מצורפת)

 

החלטות:

מועצת התנועה נפתחה בטקס לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר יצחק רבין ז"ל, אשר היום בדיוק מלאו 25 שנים להירצחו.
בטקס הוקרן סרטון בו דיברה רחל רבין יעקב, חברת מנרה ואחותו של יצחק רבין על אחיה ודרכו להנהגת המדינה.
את הטקס נעלה הזמרת מיטל טרבלסי בביצוע לשיר "רב חובל" המזוהה עמה ועם הימים שלאחר רצח רבין.

 

 1. אישור סדר היום

  סדר היום אושר בהצבעה גלויה באפליקציית זום.
  בעד הצביעו - 125
  נגד הצביעו - 0

 

 1. פרוטוקול המועצה 3/2020 מיום 2.9.2020 - אושר בהצבעה אלקטרונית

  תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

 1. ממועצה למועצה - מטה התנועה

  מטה התנועה הציג את פעילותם הענפה של אגפי התנועה ואת תוכנית העבודה לרבעון האחרון של 2020, תחת מגבלות הקורונה.
  שר החקלאות אלון שוסטר הציג את פעילות המשרד הקשורה להתיישבות.

 

 1. רשות העיתון - הודעת המזכירות

  רשות העיתון נבחרה על ידי מועצת התנועה כרשות "ידיעות הקיבוץ", במועצה הקודמת הובטח שלעיתון החדש תבחר רשות חדשה. מזכירות התנועה מבקשת שהמועצה תסמיך את רשות העיתון הקיימת כרשות העיתון החדש וזאת על מנת לקיים הליך בחירה מסודר לעורך העיתון.
  בעוד שנה תובא לבחירה רשות חדשה.
  הנושא הועבר לאישור בהצבעה חשאית.

  תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

 1. אישור הצעת ועדת גיוס רחבה לבחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה

  שרה אדום, יו"ר ועדת הגיוס הציגה את הצעת הועדה לבחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה.
  יואל מרשק הציג את הצעתו לתיקון סעיף 8 להצעת ו. גיוס, הגדלת מספר המוצעים העומדים להצבעה עד כפול ממספר המקומות הפנויים.
  שתי ההצעות הועברו לאישור בהצבעה חשאית.

  תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

 1. הצעת צוות ג'ומס להסדרת מערכת היחסים עם תנועות הנוער

  ג'ומס הציג את הצעת צוות הגישור שכלל גם את גיל לין, המשנה למזכ"ל התנועה ותקוה טננבויים, ראשת המוסד לבוררות וגישור, להסדרת מערכת היחסים עם תנועות הנוער.
  מסמך ההבנות אושר על ידי כל הגורמים ובכלל זה תנועות הנוער הישראליות, תנועות הנוער העולמיות ותנועת דרור ישראל, תנועת החלוץ לא אישרה את מסמך ההבנות.

  מסמך ההבנות כולל שלושה מרכיבים עיקריים:
 • התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער בישראל.
 • התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער העולמיות.
 • התנועה הקיבוצית והקיבוצים העירוניים

מבין חברי המועצה היו שדרשו להיענות לבקשת תנועת החלוץ ולדחות את ההסכם כולו או לפחות את הפרק העוסק בתנועות הנוער העולמיות.
הוצגה הצעתו של דובי הלמן לתיקון המסמך והסדר חלופי.
לגבי כל ההצעות הנ"ל הובהר שהמסמך מוצג כהסכם עם צדדים רבים, ולכן ניתן לאשר או לדחות את הצטרפות התנועה להסכם ולא ניתן להצביע רק על חלק מהסעיפים.
כמו כן, הוצגה הצעת קיבוץ בארי לפיה לאחר אישור ההסכם ימשיך הצוות לפעול הן על מנת לקדם את שיתוף הפעולה עם תנועות הנוער והן לטובת קידום ההדברות בין תנועת הבונים דרור העולמית לבין עמותת החלוץ.

סוכם:
הצעת דובי הלמן לא תוצג להצבעה, ניתן להצביע נגד מסמך ההבנות.
הצעת בארי הועברה להצבעה ותחול רק במידה ומסמך ההבנות יאושר.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית