דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (בזום) (5/2020) יום שלישי, י"ד בטבת תשפ"א, 29.12.2020

 

באמצעות זום

יו"ר: גיורא רץ

השתתפו 187 צירים מ-130 קיבוצים

 

על סדר היום

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול מועצה 4/2020 מיום 4.11.2020.
  3. ממועצה למועצה - ניר מאיר
  4. הצגת ואישור תוכניות עבודה אגפי התנועה לשנת 2021. (מצורף קישור)
  5. הצגת ואישור תקציב התנועה לשנת 2021.
  6. אישור המבנה המעודכן למחלקה הפוליטית רעיונית.
  7. הוצאת בית התנועה הקיבוצית מתל אביב.
  8. אישור דוחות כספיים - תק"צ אגודה שיתופית - רוא"ח אלי בירנבויים.

 

החלטות

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר בהצבעה גלויה באפליקציית זום.
 בעד הצביעו - 130
 נגד הצביעו - 0

 

2. פרוטוקול המועצה 4/2020 מיום 4.11.2020 - אושר בהצבעה אלקטרונית

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

3. ממועצה למועצה - ניר מאיר

ניר הציג את פעילות התנועה בחודשים שעברו למרות מגבלות הקורונה וכן את נתוני הקורונה בקיבוצים, חולים ומבודדים.

אלון שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, מסר עדכון לצירים הן בתחומי החקלאות והן בתחום הפוליטי. אלון הבטיח כי כחול לבן לא תגרום לאיבוד מנדטים ותייצר איגום כוחות.

ח"כ רם שפע סקר את פעילותו כיו"ר ועדת החינוך של הכנסת ובמחאה.

 

4. הצגת ואישור תוכניות העבודה של אגפי התנועה לשנת 2021.

ניר מאיר, גיל לין והדס ילין הציגו את יעדי התנועה לשנת 2021, את מטרותיה ואת תוכנית העבודה המתבססת על ניתוח שבוצע במודל SWOT, בהמשך הציגו כל ראשי האגפים את תוכניות העבודה שלהם ל-2021.

במהלך הדיון יונתן פרידמן (חולתה) העלה הצעה לביטול תקצוב תנועות הנוער והעברת התקציב לקיבוצים בם מתקיימת פעילות תנועתית, על מנת לעודד פעילות זו.

ההצעה יחד עם התוכנית עמדו להצבעה,

תוצאות ההצבעה על תוכנית העבודה וההסתייגות שעלתה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

5. הצגת ואישור תקציב התנועה לשנת 2021

גלעד בכרך, גזבר התנועה, הציג את הצעת התקציב לשנת 2021. שנה זו מאופיינת באי ודאות על רקע משבר הקורונה ועל כן עלינו להתנהל במשנה זהירות.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

6. אישור המבנה המעודכן למחלקה הפוליטית רעיונית

הדס ילין, מנכל"ית התנועה הציגה את המבנה המעודכן למחלקה הפוליטית רעיונית, ההצעה המוצגת היא פרי עבודה של צוות רחב, שכלל נציגות ממפלגות העבודה, מרצ וכחול לבן וכן נציגות ממזכירות התנועה.

במהלך הדיון איתן ברושי העלה שתי הסתייגויות:

  • דחיית הדיון וההחלטה עד לאחר הבחירות ובהתחשב בתוצאותיהן.
  • הפרדת התחום הרעיוני פוליטי מתחום קשרי ממשל ולובינג.

הצעת הצוות וההסתייגויות של איתן ברושי עמדו להצבעה, תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

7. הוצאת בית התנועה הקיבוצית מתל אביב.

הדס ילין, מנכל"ית התנועה הציגה את הצורך לצאת מתל אביב, השכרת המבנה עתידה להניב שכ"ד גבוה יותר מאשר התנועה תשלם בכל מקום אחר. מדובר במהלך שיחסוך כשני מיליון ₪ בשנה.

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

8. אישור דוחות כספיים תק"צ אגודה שיתופית

רו"ח אלי בירינבויים הציג את הדוחות הכספיים

תוצאות ההצבעה מצ"ב כנספח א' לפרוטוקול.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית