דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (4/2019) כ"ו בכסלו תש"ף, 24.12.2019

בית ברנד - אפעל

יו"ר: אבי אובנטל

 

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 3/2019 מיום 31.10.2019.
 2. הצגת תוצאות הבחירות לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוצית - שיבולת שופט אידלמן - יו"ר ועדת הבחירות.
 3. אישור תוצאות הבחירות
 4. דברי המזכ"ל הנבחר
 5. אישור דוחות כספיים התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית.

 

החלטות

 1. אושר פרוטוקול המועצה 3/2019 מיום 31.10.2019.
   
 2. הצגת תוצאות הבחירות לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוצית - שיבולת שופט אידלמן
  שיבולת שופט אידלמן - יו"ר ועדת הבחירות סיכמה את תהליך הבחירות והכריזה כי המזכ"ל הנבחר הוא ניר מאיר.
  שיבולת הודתה לחברי ועדת הבחירות, לעובדי התנועה ורכזי האזור שעבדו לאורך תקופת הבחירות וביום הבחירות, תחת התקפות וללא יכולת להגיב.
  ועדת הבחירות תסכם את עבודתה ותגיש את המלצותיה למזכירות ולמועצה.
   
 3. אישור תוצאות הבחירות
  המועצה אישרה פה אחד את בחירתו של ניר מאיר למזכ"ל התנועה.
   
 4. דברי המזכ"ל הנבחר
  בפתח דבריו ביקש ניר להתייחד עם זכרם של שלושה חברי קיבוץ שהלכו לעולמם: מנו ברק מעין גדי, מחלוצי יחידות החילוץ, תאו קמינר מצרעה, מנכ"ל הצופים ומנהל צבר ואפרים (פרוייקה) רוזן משריד, מזכיר הקיבוץ הארצי בשנות ה-80.
  ניר ציין בדבריו כי מערכת הבחירות תמה ועמה ימי הפלגנות והבטיח כי יזמין את ליאור שמחה כדי לבחון כיצד ניתן לשתף פעולה בהתמודדויות הגדולות הצפויות לנו.
  בהמשך נשאו מספר חברים דברים בקשר למערכת הבחירות, תוצאותיה והעתיד לקרות.
   
 5. אישור דוחות כספיים התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית
  רו"ח אלי ברינבויים הציג את הדוחות הכספיים של תק"צ.
  הדוחות אושרו בהצבעה פה אחד ללא מתנגדים.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית