Skip to main content
fw_before_content
content

קואופרציה

Coop
הפיכת התנועה הקיבוצית לתנועה שחבריה פועלים מתוך זהותם הקואופרטיבית באופן ניהול קיבוצם, בארגונים המשותפים להם, ביחסיהם עם החברה שמחוץ להם ובקשריהם עם העולם הקואופרטיבי.

  • בניית קבוצה הולכת וגדלה של חברי קיבוצים המאמצים את זהותם הקואופרטיבית ומוכנים לפעול מתוכה להשפיע על אחרים, בתוך התנועה ומחוץ לה.
  • השתתפות כשחקן פעיל במגרש ההתפתחות של הסקטור הקואופרטיבי בארץ לליווי ותמיכה בהקמת קואופרטיבים חדשים ולהקמתה של תנועה קואופרטיבית עירונית.
  • בנית קשר רציף ויציב עם התנועה הקואופרטיבית העולמית.
חדשות אחרונות