דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

תשבץ זמר עברי מס' 513

אבנר כרמל avna47@gmail.com
מ/ז/פ: שם פרטי ו/או משפחה של מלחין/זמר/פזמונאי
(מוצע להיעזר באתרי אינטרנט של זמר עברי)
המחשב מבחין בין "דרך" ל"בדרך"
לעתים כתיב מלא (שימרי; רגליים) ולעתים כתיב חסר (שמרי; רגלים)
תשבץ 513

מאוזן:

1. הוא עוד ישוב? (מ/ז/פ)

5. הולך יום יום למעונך (מ/ז/פ)

10. יבנה בית בתל אביב? (מ/ז/פ)

11. כמה שירים עוד לה אחרוזה

12. ------ עדרים, אל הדרך לי אצאה

14. תוהה: איזו מדינה? (מ/ז/פ)

15. נחליה זורמים הימה (מ/ז/פ)

16. הוא רוקד לו סתם, ------ מן העולם

17. חיבר את 18 מאונך (מ/ז/פ)

19. אן תסורי לבדך (נעמה)

20. מת עם אלול

21. -------- אמרי נא ספרי

23. ראו 30 מאוזן

25. כל העיר מרכלת עליו (מ/ז/פ)

27. --------, זכים, תמימים (יש לי כנרת)

28. אדוני אלוהי גדלת מאור, ----- והדר לבשת

30. עם 23 מאוזן: יצאתי לדרכי גאה בראש -------

31. רק עליי עוד לא שמו ------ (ולס להגנת הטבע)

33. ב------- היו שתי עלמות

35. אנה פנה דודו? (מ/ז/פ)

37. וראיתי את ההר הירוק ------

39. ------ צללים על פני הגבעות

40. פנסיה שוב דולקים (מ/ז/פ)

42. מנזרים, ----, מצבה

43. ------- דברים יפים ראו עיניי

45. תשב חמש דקות, תפשיל --------

47. וברך ----- חיוך שכמוהו כאור (מה אברך)

48. פרח נתתי לה

50. ------- פשוטים הם יותר מעניינים

52. תחת זיו כוכבי ------

53. ואז תהיי לי אחת -------

 

מאונך:

1. חולם חלומות של אתמול (מ/ז/פ)

2. הרועה שלו גיבור ציד (מ/ז/פ)

3. ------- יודע מדוע פתאום הופעת לצדי

4. יהיה קומיסר אדום

5. כבשה ------ בוכה בדיר

6. הילד הראשון שיתעורר בירושלים האחרת (מ/ז/פ)

7. מחר, אני אהיה ----- רחוקה

8. הכובש כל לב ------ (פשוט שיריונר)

9. יפות פי שבע (שיר השוק)

11. תשובה זהה ל-1 מאוזן (מ/ז/פ)

13. תודה על כל מה ש-------

15. וכל השאר ----- הבלים

18. ולא המישמישים ב------ ושלושים

20. הוא המיילל ברוח? (מ/ז/פ)

22. נתנו לו עוזי ואוכל ווזווזי (מ/ז/פ)

24. תשתולל, --------,תתבטל עם כולם (הכל זהב)

25. השיר ------- בפי רבים

26. עם 51 מאונך: ואני -------,אטרוף כל מי שיעז 

29. קראו לי אל ה------ (אוכל, קדימה אוכל)

30. שיערה נשאר ארוך ובלי -------

32. ------- את זה קודם לפניי

34. מספר על גולדנברג (מ/ז/פ)

36. במקצב ------- עם מבטא פולני (שיר ישראלי)

37. כי היא ------- הקדושה (רבי עקיבא)

38. ------- יקר כזה עם זקן עד החזה

41. הילד שילמד חומש ו-------

42. בואי ------ לי, מאין הצחוק המתוק?

44. קורא: היי דרומה לאילת (מ/ז/פ)

46. מהלך לי ----- כמו שיכור במדבר 

49. אלון נישא ו----

51. ראו 26 מאנך

 

להורדת התשבץ בקובץ וורד - לחצו כאן

להורדת התשבץ בקובץ פידיאף - לחצו כאן

 

פתרון תשבץ זמר 512

ב

ר

ק

נ

י

 

צ

י

ח

צ

ח

 

צ

י

ו

ס

י

 

נ

ו

ר

מ

ל

י

 

מ

א

ו

מ

ר

י

מ

 

ו

י

 

ש

מ

ר

ל

ה

 

 

ש

ש

י

ק

ש

ת

 

ד

ו

י

 

א

ב

ו

י

 

י

ה

ו

ד

י

ת

ק

ר

ל

י

ב

כ

 

מ

 

מ

ע

נ

 

 

א

מ

ר

ו

 

ה

 

 

ר

 

ה

מ

ח

ו

ג

י

 

א

י

ת

נ

 

 

 

ו

ו

 

ו

ו

ל

ו

ו

 

ק

 

ג

י

ל

ת

ו

ר

נ

ו

ת

 

נ

ב

ר

א

 

י

נ

א

 

 

ח

י

ד

ק

ל

 

ו

ר

ד

ת

ד

ה

ר

 

ו

ל

ב

ה

 

ל

ו

י

 

י

ר

ק

ו

ת

 

ה

 

ת

ה

ו

מ

 

הוספת תגובה חדשה