דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (4/2018) ב-27.12.2018 באפעל

הזמנה

לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (4/2018)

תתקיים ביום חמישי י"ט בטבת תשע"ט, 27.12.2018, בשעה 09.00

בבית ברנד - אפעל

 

על סדר היום

  1. אישור פרוטוקול מועצה 3/2018 מיום 25.10.2018.
  2. ממועצה למועצה.
  3. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - גבי גרנפלד - יו"ר ועדת הביקורת
  4. אישור מסמך עקרונות משותף לארגון אהדה ולתנועה, הנוגע להבטחת צרכים לבנים נסמכים.(מצורף)
  5. אישור המלצת ועדת גיוס רחבה לבחירת ראש אגף צעירים. (מצ"ב קורות חיים שאולי סנקר)
  6. אישור הרכב מזכירות התנועה. (מצורף)
  7. תקציב 2019. (מצורף)
  8. אישור דוחות כספיים - תק"צ אגו"ש, רקם כספים - רו"ח אלי בירנבויים

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

ב ב ר כ ה 
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית