דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה (1/2017) ב-5/1/2016

הזמנה
לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (1/2017)
תתקיים ביום חמישי ז' בטבת תשע"ז, 5.01.2017, בשעה 09.00
בבית ברנד - באפעל

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 5/2016 מיום 6.12.2016.

2. ממועצה למועצה.

3. אישור המלצת ועדת הגיוס להשלמת נציגי ציבור במזכירות:
יוחאי וולפין - כפר הנשיא
הדס ילין דניאלי - יגור
דניאלה לוונסט - כרמים
+ אישור הרכב המזכירות (מצורף)

4. תקציב התנועה 2017 (מצורף).

5. עדכון בנושא מאבק המיסוי.

  
מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.
להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

  
לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

  
לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

  
ב ב ר כ ה
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מועצת התנועה 5/2016 מיום 6.12.2016

רשימת חברי מזכירות לאישור המועצה

תקציב התנועה הקיבוצית 2017