דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה (5/2017), י"ג בחשון תשע"ח, 2.11.2017

תתקיים ביום חמישי י"ג בחשון תשע"ח, 2.11.2017, בשעה 09.00 בבית ברנד - באפעל

על סדר היום

1.       אישור פרוטוקול מועצה 4/2017 מיום 3.8.2017.

2.       ממועצה למועצה.

3.       אישור המלצות ו. גיוס:

א.      הארכת קדנציה -
דגן לוין - ראש אגף כלכלה
אלי גולדמן - מבקר התנועה

ב. בחירת אילת גלס (פלמחים) לראשת אגף חברה וקהילה (קו"ח מצורפים).

ג.  בחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה:
    דן לבנון (חורשים) וורד טל (דביר)

ד. השלמת ועדת גיוס רחבה:

    אורי פרגו (מעין צבי), איטל זלצר (בית אלפא), רוני גלעד (עין שמר), שרה אדום (בית זרע).

4.       דו"ח הקמת אגף צעירים ומעורבות בחברה - אסיף איזק.

5.       עדכונים:

א.      תיקון 27 לחוק המים - אבו.

ב.      חלופת האגודה.

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

 

בברכה

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית