דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בזום) (1/2022) ד' בשבט תשפ"ב, 9.1.2022

באמצעות הזום

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, ורד טל, ערן ורדון, אבו וילן, אילת גלס, גלעד בכרך, דגן לוין, שחר יערי, הילית בן צבי, דן לבנון, דבי בראס, עמוס רבין , צחי רם, רמי פלג.

חסרים: נטע קדם שוורץ , אופיר ליבשטיין, יוחאי וולפין, זהר ליפקין, עופרי רביב, דניאלה לבנסארט, יעקב בכר, גיל לין, ח"כ נירה שפק, ח"כ יעל רון בן משה, ח"כ רם שפע.

משקיפים: מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, לירון אבנת, יאיר פז, רועי שבתאי.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 17/2021 מיום 12.12.21
 2. פרוייקט העברת הבית - הדס ילין דניאלי
 3. דיווח מהמו"מ על הרפורמה החקלאית.
 4. שמירת זכויות בעסקת סמינר הקיבוצים - דגן לוין
 5. פניית עמותת דור הפלמ"ח - אירועי ה-80 לפלמ"ח.
 6. תוצרי ועידת התנועה נובמבר 2021.
 7. עדכונים.

 

החלטות:

בפתח הישיבה ניר ביקש להיפרד מארבעה אנשים שהלכו לעולמם במהלך החודש החולף:

 • כרמל סלע ז"ל שכיהן שלוש קדנציות כראש המועצה האזורית חוף הכרמל.
 • שאול ורדי ז"ל, חבר נען, בעל אות הגבורה ממלחמת ששת הימים.
 • יורם טהרלב ז"ל, סופר, משורר, פזמונאי, בן יגור.
 • עמיקם אסם ז"ל, חבר אפיקים, אישיות חינוכית, איש ציבור ופעיל תנועה בעברו.

 

1. פרוטוקול 17/2021 מיום 12.12.21 - אושר

 

2. פרוייקט העברת הבית - הדס

הדס תיארה בקצרה את מהלך הקמת בית התנועה החדש, הודתה לכל השותפים לפרוייקט העברת הבית והציגה תמונות מהבית המדגימות את עיצובו הייחודי.

הדס ציינה כי המקום פתוח לכולם, מוזמנים להגיע ולקיים ישיבות בבית התנועה.

פתיחה חגיגית תערך עם חלוף גל הקורונה הנוכחי.

 

3. דיווח מהמו"מ על הרפורמה החקלאית

אבו וילן דיווח מהמו"מ המתנהל מול משרד החקלאות וציוותו.

ניר ביקש לציין את חלקם של חברי הכנסת בהבטחת תנאים פוליטיים סבירים לתהליך והדגיש את חלקו המשמעותי של ח"כ רם שפע במו"מ.

 

4. שמירת זכויות בעסקת סמינר הקיבוצים - דגן

בישיבת המזכירות הקודמת דיווחנו על סיום הגישור והשגת הסכמות בין הצדדים.

עם זאת, מסיבות שונות (שינוי אפשרי בתוואי קו המטרו, דרישות אפשריות של הבנק שיממן את בניית הסמינר ועוד) אפשר שבהמשך נדרש לשינוי ההסכמים ולכן הם לא יחתמו אלא יופקדו בידי המגשר.

הואיל וכך, ועד שלא ייחתמו ההסכמים באופן פורמלי על הצדדים כולם לשמור על זכויותיהם, האחד כלפי משנהו, בכל הקשור לטענותיהם ההדדיות. 

גם התנועה הקיבוצית נדרשת לחתום על מכתב זה הואיל ובעבר הועלו טענות מצד הסמינר כלפיה לעניין מחויבות הסמינר מכוח הסכמי העבר ומצד התנועה - בנוגע לזכויות במקרקעי הסמינר.

במכתב שמירת הזכויות הצדדים:

 1. שומרים על כל טענותיהם וזכויותיהם בנוגע להסכמי העבר שנחתמו ביניהם ולשלל מכתבי טענות ודרישות אשר הצדדים (בעיקר באמצעות עורכי דינם) החליפו במהלך השנים.
 2. מסכימים כי בכל פעולה שבוצעה או שתבוצע במהלך הגישור לא יהא כדי לפגוע בטענותיהם ובזכויותיהם כאמור.

 לשם השלמת התמונה, יצוין עוד כי מכתב בנוסח דומה ייחתם אף בין סמינר הקיבוצים לבין היזם.

הוחלט:

 1. לאשר את החתימה על מסמך הזכויות .
 2. להסמיך את מורשי החתימה של התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית מרכזית בע"מ לחתום על המסמך.

 

5. פניית עמותת דור הפלמ"ח - אירועי ה-80 לפלמ"ח

בעבר החליטה המזכירות לפנות לקיבוצים ולהעמיד לרשות העמותה שקל מול שקל שיגיע מהקיבוצים. עכשיו הם פונים ומבקשים להגדיל את סכום התרומה של התנועה ל-50 אלש"ח.

לאחר דיון הוחלט לא להגדיל את סכום התרומה, מעבר ל-30 אלש"ח שכבר הועברו.

 

6. תוצרי ועידת התנועה נובמבר 2021

בתום ועידת התנועה הוחלט כי סעיפים שלא נכנסו להחלטות הועידה יועברו לדיון במזכירות, בתום הצגת הסעיפים שעלו בקבוצות הדיון בוועידה, סוכם שתוצרי קבוצות הדיון והחלטות הועידה יועברו לעיון חברי המזכירות והנושא יעלה לדיון נוסף בישיבת המזכירות הבאה.

 

7. עדכונים

א. ועדת גיוס רחבה - ניר

במועצת התנועה האחרונה נבחרה ועדה בהרכב חדש, בפני הועדה עומדות מספר משימות:

 1. עדכון נציגי הציבור במזכירות
 2. בחירת מחליף לדגן לוין ולאלי גולדמן שסיימו את הקדנציה השניה שלהם.

 

ב. סוגיית הסיוע ההדדי - ניר

בסוף השבוע עלתה מחדש סוגיית הסיוע ההדדי, תביעה של מטה ההסדר והבנקים לפירעון התחייבות (שלדעתנו אינה קיימת כלל) בסדר גודל של למעלה מ -600 מיליון ₪.

 

ג. מפגש בנושא התמודדות עם קורונה מתמשכת - אילת

ב-17.1 יתקיים מפגש זומי לממלאי וממלאות התפקידים בקיבוצים בנושא התמודדות עם קורונה מתמשכת.

 

ד. כנס החינוך - דבי

כנס החינוך שתוכנן לחודש ינואר 2022 נדחה בשל עליה בתחלואה ויתקיים במידת האפשר בחודש מרץ 2022.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה