דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בזום) (18/2020) כ"ג בתשרי תשפ"א, 11.10.2020

ישיבת זום

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, גיל לין, יעקב בכר, דן לבנון, אילת גלס, גלעד בכרך, אבו וילן, עמוס רבין, ורד טל, דניאלה לבנסארט, ערן ורדון, הילית בן צבי, צחי רם, מרים דרוק, יענקל'ה שצרנסקי, נטע קדם שוורץ, יוחאי וולפין , שחר יערי, דבי בראס, עופרי רביב, זהר ליפקין, דגן לוין, אופיר ליבשטיין.

משקיפים: מיכי דרורי, יאיר פז, רועי שבתאי, אלי גולדמן, נועה יפת.

משקיפים חסרים: ח"כ רם שפע.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 17/2020 מיום 13.9.20.
  2. תנועות הנוער - הצעת דובי הלמן (מצורפת)
  3. רשות עיתון קיבוץ. מוזמן: יאיר ארד
  4. דיון ראשון בסוגיית הסדר הביניים. מוזמן: דגן יראל
  5. אישור הזמנה למועצת התנועה שתתכנס ב- 4.11.20
  6. עדכונים.

 

החלטות:

ניר פתח את הישיבה בהבעת תודה והערכה לחברי הקיבוצים הרבים שיצאו להפגנות.

נתוני קורונה - נכון להיום יש חולים ב-138 קיבוצים, בקיבוצים בהם הייתה התפרצות גדולה היא דוכאה. התמודדות הקיבוצים מחזקת את הדרישה שלנו להעביר את האחריות לרשויות.

 

1. פרוטוקול 17/2020 מיום 13.9.20 - אושר.

 

2. תנועות הנוער - הצעת דובי הלמן

בישיבת המזכירות שהתקיימה ב-30.8.20 התקבלה המלצת צוות הגישור כלשונה. כמו כן קיבלה אז המזכירות מספר החלטות באשר ליישום הנושא.

לקראת הדיון במועצה הוגשה הצעתו של דובי הלמן כהצעה נגדית להצעת צוות הגישור.

במהלך הדיון עלתה בקשה שהחלטת המזכירות תאשר את מסמך הגישור כפי שהוצג ושאר הסעיפים שנוספו להחלטה ימחקו מכיוון שהם גורמים לאי אמון מצד התנועות שאישרו את מסמך הגישור. כמו כן התבקש תיקון המסמך כך שיובהר כי טרם התקבלה הסכמת מנכלי"ת עמותת החלוץ, למרות הכתוב ברישא למסמך.

סוכם: 
מסמך צוות הגישור יובא לאישור המועצה כלשונו, בתוספת העדכון על כך שעמותת החלוץ לא הצטרפה אליו.
לא ימחקו ההחלטות הנפרדות של המזכירות.
דובי הלמן יוזמן להעלות את ההסתייגויות שהציע, בישיבת המועצה.

 

3. רשות עיתון קיבוץ. מוזמן: יאיר ארד

ניר דיווח כי העורך המיועד לעיתון החדש חזר בו ויעקב לזר התבקש להמשיך בתפקיד עד סוף השנה. במועצת התנועה התחייבנו להביא לאישור את הרכב רשות העיתון בהנחה שהרשות נבחרה בעבר, כרשות "ידיעות הקיבוץ". כתוצאה מכך עולה השאלה האם להיכנס לתהליך של בחירת עורך ורק אח"כ להיכנס לתהליך בחירת רשות, או ההפך.

סוכם: 
רשות העיתון תמשיך לפעול בהרכבה הנוכחי בשנה הקרובה, בזמן הזה יתקיים תהליך בחירה בנוהל מסודר. ההחלטה תובא למועצה כהודעה.

 

4. דיון ראשון בסוגיית הסדר הביניים. מוזמן: דגן יראל

הנושא מובא לדיון במזכירות לבקשת ערן ורדון, הסדר הביניים אמור להסתיים בסוף 2021 ועולה השאלה האם לדאוג להארכת ההסדר באופן יזום או מחכים ליוזמה של המנהל.

סוכם: 
הצוות שעוסק בנושא יאסוף נתונים ויגבש עמדה ביחס להמשך/הארכת הסדר הביניים.

 

5. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתכנס ב-4.11.20.

סדר היום של מועצת התנועה אושר בתוספת ההודעה בנושא רשות העיתון.

 

6. עדכונים

אבו וילן -

  • מים - הושג הסכם עם רשות המים לפתרון הבעיה בעמק המעיינות ובקעת הירדן, לאר שלוש שנים של ויכוחים.
  • חלב - מנגנון מחיר המטרה שנקבע בחוק החלב הסתיים בספטמבר 2019, מתנהלים מגעים עם האוצר לגבי הסכמות חדשות.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

קטגוריה