דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בזום) (23/2020) ה' בטבת תשפ"א, 20.12.2020

 

ישיבת זום

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, גיל לין, יעקב בכר, אילת גלס, גלעד בכרך, ורד טל, דניאלה לבנסארט, ערן ורדון, צחי רם, דן לבנון, עמוס רבין , יענקל'ה שצרנסקי, שחר יערי, דבי בראס, עופרי רביב, אופיר ליבשטיין, אבו וילן, הילית בן צבי, מרים דרוק, דגן לוין, זהר ליפקין, יוחאי וולפין.

חסרים: נטע קדם שוורץ.

משקיפים: מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, רועי שבתאי.

משקיפים חסרים: ח"כ רם שפע.

מוזמנים: שימי בראון, עמוס פרג'ון, מרב ניב, דובי הלמן.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 22/2020 מיום 6.12.20.
 2. המלצות הועדה לבחינת אופן בחירת מזכ"ל התנועה. מוזמן: שימי בראון
 3. בינ"ה - שינוי מבנה והכנסת שותף.
 4. נוהל קבלת החלטות במועצה - הערות מספר צירי מועצה. מוזמן: דובי הלמן
 5. עדכונים.

 

החלטות:

 

1. פרוטוקול 22/2020 מיום 6.12.20 - אושר.

 

2. המלצות הועדה לבחינת אופן בחירת מזכ"ל התנועה. מוזמן: שימי בראון - יו"ר הועדה.

שימי סקר את עבודת הצוות ואת תוצאות השאלון שהופץ בקרב ממלאי תפקידים בקיבוצים וצירי המועצה. רוב משיבי השאלון תמכו בשינוי השיטה.

בהמשך הוצגו המלצות הועדה.

הערות שעלו במהלך הדיון על המלצות הועדה:

 • תמיכת 25% קיבוצים - מוצע להוריד ל-15% - 20%.
 • חסרה התייחסות ללוחות זמנים.
 • מוצע לקבוע מי הגוף הקובע ומי הגוף הבוחר, שלא יווצר מצב בו שני ממלאי תפקידים בוחרים.
 • צריך לקבוע יום אחד להצבעה בכל הקיבוצים.

שימי התייחס להערות שעלו:

 • תמיכת 25% מקיבוצי התנועה מבטא את הפוטנציאל של המועמד להיות מזכ"ל.
 • תהליך הבחירות ימשך כ- 6 חודשים ויסתיים ביום אחד של הצבעה בכל הקיבוצים.
 • שקלול הקולות מתייחס לגודל הקיבוץ ולרמת המיסוי.
 • לכל קיבוץ מאפיין ארגוני משל עצמו ועל כן כל קיבוץ יחליט מי הגוף הבוחר.
 • ההחלטה על הגוף הבוחר, בקיבוצים, תתקבל באסיפה.
 • לאחר אישור ההצעה, על המחלקה המשפטית להתאים את השיטה לתקנון.

המזכירות אישרה ברוב קולות את המלצת הועדה והיא תועבר לאישור המועצה.

ניר הודה לשימי ולחברי הועדה על עבודתם, לאחר אישור המועצה יקבע מנגנון ההפעלה.

 

3. בינ"ה - שינוי מבנה והכנסת שותף

גיל לין הציג את מתווה השינוי הארגוני והכנסת השותף.

מבנה הבעלות ישתנה והפעילות תופרד לשני תאגידים:

 • עמותת בינה - שותפים בה קרן פוזן והתנועה, האחריות הניהולית והכלכלית מוטלת על פוזן.
 • פעילות בינה במרחבים - נשארת באחריות מלאה של התנועה הקיבוצית

המזכירות אישרה ברוב קולות את ההצעה.

הובטח שהקרדיט לתנועה ישמר גם בפעילות העמותה.

 

4. נוהל קבלת החלטות במועצה - הערות מספר צירי מועצה. מוזמן: דובי הלמן

דובי הציג בשם קבוצת צירי מועצה את פנייתם לשינוי בנוהלי קבלת החלטות במועצה.

לאחר הדיון התקבלה החלטה על כל סעיף וסעיף:

 • פרסום שמות הצירים - מוצע לאפשר לקיבוצים שרוצים לפרסם את שמות ציריהם באתר התנועה - אושר.
 • שמו של יו"ר המועצה יפורסם עם הזימון למועצה.
 • הסתייגויות - יועברו לצירי המועצה מראש, אולם ניתן יהיה להוסיף הסתייגויות גם במהלך הדיון.
 • הצבעה - סדר היום יאושר בהצבעה באמצעות הזום, כל שאר ההחלטות יתקבלו בהצבעה אלקטרונית בתום המועצה.
 • סמכויות היו"ר - יודפסו ויועברו לכל יושבי הראש הנבחרים.
 • פרסום המשתתפים ודבריהם בפרוטוקול - לא אושר. מי שירצה יוכל לצפות בהקלטה.

ניר ביקש להוסיף - מאז הבחירות אנחנו חוזרים ומתמודדים עם הדרישה לייצוג דעת המיעוט. עלינו להבין שהבחירות למזכ"ל התנועה קובעות מי יהיה המזכ"ל ולא מי יהיה חבר מזכירות, שם ראוי שייוצגו מגוון דעות.

 

5. עדכונים - ניר

 • מנכ"ל רמ"י - נבחר עו"ד ינקי קויינט.
 • המלצות הועדה לחיסול חלופת האגודה - לא נדונו במועצת רמ"י שהיתה וכנראה גם לא בזו שתהיה. אנחנו נחושים להוביל את המסמך למגרסה.
 • ענף החלב - הושג הסכם בין נציגי הענף לשר האוצר, שיאפשר את המשך התכנון בענף.
 • דירקטוריון מטה הסדר הקיבוצים - בישיבה שהתקיימה לא עלה הנושא השנוי במחלוקת.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה