דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בזום) (4/2022) י"ט באדר א תשפ"ב, 20.2.2022

באמצעות הזום

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, נטע קדם שוורץ, ורד טל, ערן ורדון, אבו וילן , גלעד בכרך, דגן לוין, שחר יערי, הילית בן צבי, דבי בראס, עמוס רבין , צחי רם, רמי פלג, אופיר ליבשטיין, זהר ליפקין, עופרי רביב, גיל לין, אילת גלס, דן לבנון, יוחאי וולפין.

חסרים: דניאלה לבנסארט יעקב בכר, ח"כ רם שפע, ח"כ יעל רון בן משה, ח"כ נירה שפק.

משקיפים: מיכי דרורי, אלי גולדמן, לירון אבנת, יאיר פז.

מוזמנים: לסעיף 2 - עו"ד עמר כהן, עו"ד מרב ניב, ארנון בוכבינדר.
              לסעיף 3 - עו"ד מרב ניב.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 3/2022 מיום 6.2.22.
 2. הצעה לתיקון תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(
 3. תיקון סעיפים 2, 13, 14 לתקנון התנועה: מזכירות התנועה ומזכיר התנועה
  (בהמשך להחלטות המועצה ולתיקונים בחוברת הכחולה).
 4. עדכונים.

 

החלטות:

 

1. פרוטוקול 3/2022 מיום 6.2.22 - אושר.

 

2. הצעה לתיקון תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות

תקנה 3, כפי שמנוסחת היום, אינה מתאימה לצורת ההתנהלות והחשיבה בקיבוץ המתחדש.
לפיכך, מתנהל מזה זמן שיג ושיח עם משרד רשמת האגודות בניסיון לעדכן את נוסח התקנה.
עו"ד עמר כהן, ממשרד שלמה כהן הציג נוסח (מוסכם ברובו) שהתגבש בשיחות מקדימות.
עו"ד מרב ניב הוסיפה על דבריו והשניים ענו על שאלות שהתעוררו.
בהמשך נדונו שתי סוגיות מרכזיות שהיו שנויות במחלוקת.
בסופו של דבר החליטה מזכירות התנועה לסמוך את ידה על הנוסח הרצ"ב.
בהמשך תועבר החלטת מזכירות תנועה לרשמת האגודות ותידון במועצת התנועה הקיבוצית.

 

3. תיקון סעיפים 2, 13, 14 לתקנון התנועה:

בהמשך להחלטות מועצת התנועה בדבר שינויים שהתקבלו לחוברת הכחולה, נוצר צורך לעדכן את תקנון התנועה הקיבוצית, כך שהשינויים עליהם החלטנו יתאמו את התקנון.
בנוסף, בעקבות מעבר בית התנועה לקיבוץ יקום, יש לעדכן את מען האגודה, הקבוע בסעיף 2 לתקנון.
עו"ד מרב ניב הציגה את ההצעות לשינוי התקנון, כרצ"ב :
מזכירות התנועה אישרה את השינויים המבוקשים והם יובאו לאישור מועצת התנועה הקרובה.
המועצה תתקיים ביום ה'-24.3.
עו"ד מרב ניב הסבירה את נוהל ההצבעה לצורך שינוי תקנון.
במקרה שלא יתכנס קוורום מספיק תיערך אסיפה נדחית ביום 7.4.22.

 

4. עדכונים

 • המאבק על עיצוב הרפורמה בחקלאות:
  אבו וילן הציג שתי התפתחויות מדאיגות בסוגיה המתמשכת של המאבק על עיצוב פני הרפורמה בחקלאות:
  1. בסוגיית המכסים ממתינים להחלטות הועדה לבחינת פערי התיווך, ואחריה נסו כנראה שר האוצר ושר החקלאות לחתום על צווים ללא הגעה להסכמות.
  2. ביום 17.2 פירסם משרד החקלאות תזכיר להערות הציבור, של תקנות חדשות להגנת הצומח. התזכיר עומד בסתירה להסכמות שהיו במו"מ.
   
 • עתידו של הסדר הביניים:
  דגן לוין מסר פרטים על מפגש של אנשי מטה התנועה עם נציגים מרמ"י, בשאלת עתידו של הסדר הביניים. הדברים אינם בהירים כרגע, אך יובהרו אולי בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב-15.3.
  ישיבתנו הבאה:
  ישיבתה הבאה של מזכירות התנועה תתקיים ביום א' 6.3 בשעה 12:00 בבית התנועה הקיבוצית ביקום.
   
 • חנוכת בית התנועה הקיבוצית:
  תתקיים ביום א' - 6.3 בשעה 16:00 בבית התנועה הקיבוצית ביקום. כולכם מוזמנים.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

קטגוריה