דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בזום) (9/2022) י"ג בסיון תשפ"ב, 12.6.2022

באמצעות הזום

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, נטע קדם שוורץ, אבו וילן , שחר יערי, ורד טל, גלעד בכרך, דגן לוין, דבי בראס, עופרי רביב, ערן ורדון, עמוס רבין, יניב הגי, ניר לובל, דניאלה לבנסארט, רמי פלג, יעקב בכר, הילית בן צבי, גיל לין , נוהר קרנץ, ח"כ רם שפע.

חסרים: אילת גלס, זהר ליפקין, דיאנה בוגוסלבסקי, אופיר ליבשטיין, ח"כ נירה שפק, ח"כ יעל רון בן משה.

משקיפים: אלי גולדמן, יאיר פז, נועה יפת.

משקיפים חסרים: מיכי דרורי, לירון אבנת.

מוזמנים: מרב ניב, עמוס פרג'ון - מחלקה משפטית

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 8/2022 מיום 29.5.22.
  2. סיכום כנס חברה וכלכלה.
  3. פרק ד' לחוברת הכחולה בעקבות אי אישור תיקון סעיף 14 לתקנון ומועד הבחירות למזכ"ל התנועה. מצורף חומר רקע. מוזמנת: מרב ניב.
  4. צירוף משקיפים למזכירות, מצורפת חוות דעת המחלקה המשפטית. מוזמן: עמוס פרג'ון.
  5. עדכונים.

 

 

החלטות:

1. פרוטוקול 8/2022 מיום 29.5.22 - אושר

 

2. פרק ד' לחוברת הכחולה בעקבות אי אישור תיקון סעיף 14 לתקנון ומועד הבחירות למזכ"ל התנועה. מוזמנת: מרב ניב.

עו"ד מרב ניב הסבירה את המהלך שנעשה בעקבות עבודת הוועדה לשינוי שיטת הבחירות למזכ"ל התנועה, עדכון פרק ד' בחוברת הכחולה, השינויים בחוברת הותלו בשינוי תקנון התנועה, משלא אימצה המועצה את תיקון סעיף 14 לתקנון בטלים מאליהם התיקונים בחוברת הכחולה, המשמעות היא השבת המצב לקדמותו בתיקונים הנובעים וכרוכים בשינוי שיטת הבחירות.

בנוסף הציגה מרב את ההחלטות הנוגעות למועד בחירת המזכ"ל. בחוברת הכחולה נקבע כי מועד הבחירות יהיה ביום שלישי בשבוע השני של חודש פברואר. המזכ"ל המכהן נבחר בבחירות שהתקיימו בדצמבר 2019 ועל כן על פי הוראות התקנה והפרשנות שלה המסקנה העולה היא לקיים את הבחירות בפברואר 2024.

במהלך הדיון עלו הצעות נוספות לעדכון שיטת הבחירות.

סוכם:

ועדת הבחירות שתבחר על פי החוברת הכחולה 180 יום לפני הבחירות תביא בפני המועצה את כל השינויים המוצעים.
לעניין מועד הבחירות, המזכירות מקבלת את ההמלצה לקיים את הבחירות בפברואר 2024.

 

3. צירוף משקיפים למזכירות. מוזמן: עמוס פרג'ון.

בהמשך לפניה שהתקבלה ולדיון שהתקיים בישיבת המזכירות שהתקיימה ב-1/5/2022 הוצגה ע"י עו"ד עמוס פרג'ון המלצת המחלקה המשפטית. (מצורפת)

המזכירות מקבלת את הצעת המחלקה המשפטית, הנושא יובא לאישור המועצה.

 

4. סיכום כנס חברה וכלכלה. מוזמנות: איילת הריס, ענת חפץ מרלא.

אילת הריס ודגן לוין סיכמנו את הכנס המשותף לראשונה לחברה וכלכלה.
בכנס השתתפו 396 נציגים מ- 166 קיבוצים, מחצית המשתתפים היו מתחום הקהילה, רבע מהתחום העסקי ורבע משולב.
כמו כן הוצגו תובנות ראשונות מהכנס שעיקרן הוא שילוב חברה וכלכלה - צו השעה.

 

5. עדכונים

ח"כ רם שפע עדכן בנושא המשבר ברפורמה בחקלאות

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה