דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בית התנועה) (13/2021) ו' בתשרי תשפ"ב, 12.9.2021

בית התנועה 2-

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין , אילת גלס, גלעד בכרך, ורד טל, דניאלה לבנסארט, ערן ורדון, דגן לוין, אבו וילן, שחר יערי, הילית בן צבי, יעקב בכר, צחי רם, דן לבנון, נטע קדם שוורץ.

חסרים: דבי בראס, עופרי רביב, מרים דרוק, אופיר ליבשטיין, יוחאי וולפין, רמי פלג, עמוס רבין, זהר ליפקין.

משקיפים: מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, לירון אבנת, יאיר פז.

משקיפים חסרים: ח"כ נירה שפק , ח"כ יעל רון בן משה, ח"כ עמיחי שיקלי, ח"כ רם שפע.

מוזמנת: מרב ניב - מחלקה משפטית

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 12/2021 מיום 15.8.21.
 2. עדכוני החוברת הכחולה (מצורף)
 3. לקראת ועידת התנועה:
  א. אישור הצעות ההחלטה (מצורף)
  ב. אישור נשיאות הועידה, מוצעים: ולוולה שור, ג'ומס, סול לביא בן שימול, טל חכים דרומי והדס ילין דניאלי.
  ג. אישור ועדת הניסוח, מוצעים: מוקי צור, רן כוחן, נגה בוטנסקי, שימי בראון, דניאלה לבנסארט וענת חפץ מרלא.
  ד. אישור רשימת סניורים למועצת התנועה ולוועידת התנועה (מצורף)
 4. דיווחים - יעקב בכר, אבו וילן.

 

 

החלטות:

בפתח הישיבה ניר ברך את ערן ורדון, חבר המזכירות על חתונתו, את עין חרוד איחוד ומאוחד ותל יוסף שחוגגים 100 שנים לעליה לקרקע ואת קיבוץ דביר שחגג 70 שנה לעליה לקרקע.

 

1. פרוטוקול 12/2021 מיום 15.8.21 - אושר

 

2. עדכוני החוברת הכחולה מוזמנת: מרב ניב - המחלקה המשפטית.

מרב ניב הציגה את שלושת התיקונים הנדרשים:

 • תוספת פרק משנה למזכ"ל. (מחייב גם תיקון תקנון התנועה)
 • בחירת מזכ"ל התנועה, בעקבות הצעת צוות שימי שאושרה במועצת התנועה, יש להטמיע את התיקונים בחוברת ולאחר מכן בתקנון התנועה.
 • הרכב מזכירות התנועה + הנהלת התנועה

במהלך הדיון עלו מספר הערות:

 1. מוצע לא לקבע את תפקיד המשנה למזכ"ל.
  סוכם: איוש תפקיד המשנה למזכ"ל יהיה בסמכותו של המזכ"ל ובחירתו תאושר במועצת התנועה.
 2. בעניין בחירת מזכ"ל התנועה, מוצע להגדיר מועד הצבעה לכולם, או טווח זמן מוגדר מראש וכן מודל לערעור בקיבוץ.
  סוכם: יוגדר מועד אחד להצבעה ויינתנו שבועיים לערעור.
 3. כמו כן הוצע להתמקד בשני גופים סטטוטוריים, אספה או ועד הנהלה.
 4. בעניין המזכירות הוחלט להחליף את נציגי הציבור בקבוצות של 3 / 3

 

 

3. לקראת ועידת התנועה

לקראת ועידת התנועה שתתקיים ב-15.11.21 במלון גליליון אושרו:
א. הצעות ההחלטה (מצורף)
הצעות ההחלטה אושרו ויועברו לדיון בקיבוצים, ההערות שיתקבלו מהקיבוצים יועברו לועדת הניסוח.
ב. נשיאות הועידה: ולוולה שור, ג'ומס, סול לביא בן שימול, דניאלה לבנסארט והדס ילין דניאלי.
ג. ועדת הניסוח, מוצעים: מוקי צור, רן כוחן, נגה בוטנסקי, שימי בראון, וענת חפץ מרלא, לועדת הניסוח יתווסף נציג המחלקה המשפטית.
ד. רשימת סניורים למועצת התנועה ולועידת התנועה (מצורף)

 

4. דיווחים

א. יעקב בכר מסר דיווח משולחן הארגונים.

ב. אבו וילן - הרפורמה בחקלאות
אבו דיווח על הוצאת הרפורמה מחוק ההסדרים והעברתה לדיונים בוועדות.
עוד דווח על עבודת משותפת של ההנהגה החקלאית והתייצבותם של 20 חברי כנסת מהקואליציה לצידנו, בהובלת ח"כ רם שפע.

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה