דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בית התנועה) (17/2021) ח' בטבת תשפ"ב, 12.12.2021

בית התנועה קומה 2-

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, ורד טל, ערן ורדון, אבו וילן , אילת גלס, גלעד בכרך, דגן לוין, שחר יערי, הילית בן צבי, דן לבנון, דבי בראס, עמוס רבין , צחי רם.

חסרים: נטע קדם שוורץ , אופיר ליבשטיין, יוחאי וולפין, זהר ליפקין, עופרי רביב, רמי פלג, דניאלה לבנסארט, יעקב בכר, גיל לין.

משקיפים: מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, לירון אבנת, יאיר פז, רועי שבתאי.

משקיפים חסרים: ח"כ נירה שפק, ח"כ יעל רון בן משה, ח"כ עמיחי שיקלי, ח"כ רם שפע.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 16/2021 מיום 28.11.21.
 2. סיכום מסע י"ב.
 3. אישור תוכנית עבודה 2022.
 4. אישור תקציב התנועה 2022.
 5. רענון ועדת גיוס רחבה  
  מסיימים: יו"ר הועדה שרה אדום (בית זרע), יעל עופר (שילר), שאול שילה (גבעת ברנר), עפרי רביב (ראש אגף צעירים ומעורבות), הילית בן צבי (מגדר וקידום נשים).
  ממשיכים: אורי פרגו (מעין צבי), רמי אלוני (מעגן מיכאל), ניר מאיר (מזכ"ל), הדס ילין דניאלי (משנה למזכ"ל), נטע קדם שוורץ (מנכל"ית), שלומית צימרינג (פיתוח הון אנושי).
  מוצעים: אמנון קדמן (איל), עמית בר קמה (שפיים), רינת פיין רז (עין חרוד איחוד)
 6. אישור ח"כ רם שפע, נירה שפק ויעל רון בן משה כחברים במזכירות התנועה.
 7. אישור סדר היום למועצת התנועה 6.1.2022 (מצורף).
 8. עדכונים.

 

החלטות:

1. פרוטוקול 16/2021 מיום 28.11.21 - אושר.

 

2. סיכום מסע י"ב - דבי בראס

דבי פרסה את תהליך ההכנה למסע שהתקיים לאחר שלוש שנים של הפסקה.
במסע השתתפו כ-600 רוכבים ו-100 אנשי מנהלה מ-84 קיבוצים ו-11 ישובים.
כל יום במסע הוקדש לנושא אחר:
יום ראשון - הכרות עם חבל הארץ המטוייל.
יום שני - עשיה חברתית ושנת שרות.
יום שלישי - שירות משמעותי ופיקוד.

דבי הודתה לכל השותפים לעשיה וציינה כי יש מקום לגאווה בנוער שלנו.

ניר הודה לדבי, לפעילים באגף החינוך ולשותפים האחרים וכמובן לנוער שיצא למסע על חשבון חופשת חנוכה.

 

3. אישור תוכנית עבודה 2022

התוכנית הוצגה בישיבת המזכירות הקודמת, ולא עלו הערות נוספות.

 

4. אישור תקציב התנועה 2022

התקציב הוצג גם הוא בישיבת המזכירות הקודמת.

גלעד בכרך גזבר התנועה הציג את עיקרי התקציב, כמו כן נאמר שמעבר בית התנועה ליקום יוצר הוצאות מול הכנסות שיגיעו רק במחצית השניה של השנה ועל כן עלינו להתנהל בזהירות רבה.

כמו כן הוצגה פעילות הגופים המתוקצבים, גם כאן שנת מעבר מהתנהלות נפרדת של הגופים להתנהלות בחבצלת החדשה.

מקורות התקציב בדומה לשנה שעברה תוך התיחסות רק למקורות מובטחים, גם השימושים דומים לשנה שעברה למעט סגירת התזמורת.

סגירת חוב עבר ליד טבנקין ובית לוחמי הגטאות, ניר הסביר את מקורו של החוב.

תוכנית העבודה ותקציב התנועה יוצגו לאישור מועצת התנועה שתתקיים ב-6.1.2022.

במהלך הדיון עלתה השאלה כיצד מעבירים לחברי הקיבוצים את העשייה הענפה של מטה התנועה, הוצע להעביר לממלא התפקידים בקיבוצים תקציר הפעילות אחת לכמה שבועות תקציר שיופץ לכלל החברים.

 

5. ריענון ועדת גיוס רחבה -

מסיימים: יו"ר הועדה שרה אדום (בית זרע), יעל עופר (שילר), שאול שילה (גבעת ברנר), 
עפרי רביב - ראש אגף צעירים ומעורבות, הילית בן צבי - מגדר וקידום נשים.

ממשיכים: אורי פרגו (מעין צבי), רמי אלוני (מעגן מיכאל)
ניר מאיר - מזכ"ל, הדס ילין דניאלי - משנה למזכ"ל, נטע קדם שוורץ - מנכל"ית, שלומית צימרינג - פיתוח הון אנושי.

מוצעים: אמנון קדמן (איל), עמית בר קמה (שפיים), רינת פיין רז (עין חרוד איחוד)

ניר הציג את הצורך בהצערת הועדה וכן את בקשתה של שרה לסיים, גם המסיימים הנוספים חברים בוועדה שנים רבות.

אלי גולדמן - מבקר התנועה הבהיר שבכל מקרה החלטות הועדה מתקבלות רק ברוב של נציגי הציבור.

 

המזכירות מאשרת את ההצעה והיא תובא לאישור מועצת התנועה שתתקיים ב-6.1.22.

 

6. אישור ח"כ רם שפע, נירה שפק ויעל רון בן משה כחברים במזכירות התנועה.

נשלחה פניה לכל חברי הכנסת חברי קיבוץ, ושלושת החכי"ם הללו הביעו את רצונם להיות חברי מזכירות. סגן השר אלון שוסטר מנוע בשל היותו סגן שר.

אישור חברותם במזכירות התנועה יובא לאישור במועצת התנועה שתתקיים ב-6.1.2022.

 

7. אישור סדר היום למועצת התנועה 6.1.2022 (מצורף).

סדר היום של מועצת התנועה אושר, המועצה תתקיים באמצעות הזום, צירים המעונינים להשתתף באופן פיזי מוזמנים לאפעל.

 

8. עדכונים

א. סמינר הקיבוצים - דגן לוין
דגן עדכן לגבי סיום תהליך הגישור:
לאחר מו"מ שנמשך למעלה מ-20 שנה וגישור שנמשך כ-5 שנים, לפני שבוע הסתיים, סוף סוף כך זה נראה, הגישור בהצלחה.

הצדדים (סמינר הקיבוצים, פניקלאס (היזם), קמ"ע תק"ם, קרנות השומר הצעיר בנק הפועלים ובנק לאומי) הסכימו על סדרה של הסכמים (למעשה עדכונים של ההסכמים הישנים) לבניית סמינר חדש ומגדלי מגורים בשטח הסמינר.

המשמעות היא שאם לא יהיו תקלות חלק מתמורות העסקה, שאנו מקווים שיגיעו לעשרות מיליוני ₪, יגיעו בעוד כעשור לחבצלת החדשה ולקמ"ע, וסמינר הקיבוצים יזכה במבנה חדש ומודרני.

יצוין כי המסמכים לא נחתמו אלא הופקדו בידי המגשר שכן קיימים תנאים והתניות שטרם התממשו. ככל שיתממשו על הצד הטוב, ההסכמים יחתמו והבנייה תצא לדרך בקיץ 2023.

בישיבת המזכירות הבאה עלינו לאשר מסמך "שמירת זכויות" בין הצדדים, ומסמך דומה אמור להיות מאושר ע"י דירקטוריון קמ"ע.

 

ב. הצהרת שרת הפנים אילת שקד - ניר

 השרה הבטיחה בהצהרתה שלושה נושאים:

 • שינוי רשימה 2 בתמ"א 35, חיסול מגבלת 400 בתי אב בישוב כפרי.
 • ביטול זכות הוטו על ועדות הקבלה.
 • הוספת 45 מ' לכל בית במרחב הכפרי ואפשרות פיצול דירות.

 שלושת הנושאים חשובים יותר לישובים קהילתיים ולמושבים ולמרות זאת הצטרפתי למכתב

 של ראשי ההתישבות התומך במהלך ושאת כדי לשמר את קואליצית המרחב הכפרי.

 

ג. מועצת רמ"י - ניר

ב-16.12 תתכנס מועצת רמ"י בישיבה יעלו שני נושאים:

 • הארכת הסדר הביניים - לקיבוצים שסיימו את המהלך יוארך בשנה, לקיבוצים שטרם קיבלו החלטה יוארך בשלושה חודשים.
 • דו"ח ועדת שימרון אשר קובע פרמטרים שיעצרו כל בחירה בחלופת האגודה, דברי ההסבר של הועדה מלאים בהשמצות ועלבונות שמשמעותם כי לקיבוץ אין זכות קיום.

 אנחנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע את הדיון.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה