דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (בית התנועה) (7/2021) כ"ז באייר תשפ"א, 9.5.2021

בית התנועה 2-

(מתוקן לאחר הערות)

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, יעקב בכר, אילת גלס, גלעד בכרך, ורד טל, דניאלה לבנסארט, ערן ורדון, דבי בראס, עופרי רביב, מרים דרוק, דגן לוין, אבו וילן, נטע קדם שוורץ, שחר יערי, רמי פלג, הילית בן צבי, צחי רם, עמוס רבין.

חסרים: גיל לין, אופיר ליבשטיין, דן לבנון, זהר ליפקין, יוחאי וולפין,

משקיפים: ח"כ רם שפע, ח"כ נירה שפק, מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, רועי שבתאי, יאיר פז, לירון אבנת.

משקיפים חסרים: ח"כ יעל רון בן משה, ח"כ עמיחי שיקלי.

מוזמנים: גברי ברגיל, איל רייז, רעות גולדסטין, מרב ניב.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 6/2021 מיום 25.4.21.
  2. המחלקות הפוליטיות. מוזמנים: גברי ברגיל, איציק בדר ואיל רייז
  3. סקר גיאוקרטוגרפיה, על מעמדה של התנועה הקיבוצית, הקיבוצים וחבריהם, בעיני הציבור בישראל - דיון חופשי. מוזמן: עובד יחזקאל - תארא.
  4. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב-10.6.21 (מצורף).
  5. עדכונים.

 

החלטות:

 

1. פרוטוקול 6/2021 מיום 25.4.21 - אושר

 

2. המחלקות הפוליטיות, מוזמנים: גברי ברגיל ואיל רייז.

בעקבות החלטת המועצה על שינוי מבנה המחלקות הפוליטיות, אויישו התפקידים החדשים במחלקה, בידי נרי שוטן, אילת סלע יונגרמן ויורי קנדל.

גברי הציג בשם מספר חברים את הטענה שהפעלת המחלקה הפוליטית החדשה בתנועה משמעותה הפרת ההחלטה של המועצה, שכן נובעת ממנה הפסקת תקצוב תקן פעיל/ה לעבודת המחלקות הפוליטיות של מפלגת העבודה ומרצ.

ניר הבהיר שעל פי הוראת היועץ המשפטי אסור לנו לממן נציג למפלגות, לדבריו אין כאן כל הפרה של שום החלטה והתחייב שיהיה ייצוג למפלגות האם במחלקה הפוליטית. כפי שהוסכם מראש הייצוג הזה יהיה בתאום בין מטה התנועה למחוזות המפלגתיים.

הדיון הסתיים באמירה שימצא פתרון במסגרת התקציב הקיים, פתרון שיהיה מקובל על מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

3. סקר גיאוקרטוגרפיה, על מעמדה של התנועה הקיבוצית, הקיבוצים וחבריהם בעיני הציבור - דיון חופשי. מוזמן: עובד יחזקאל

הדיון נדחה לישיבה הבאה.

 

4. עדכונים:

  • עפ"י תקנון התנועה לא ניתן להגדיל את הרכב המזכירות מעל 25 איש, על כן חברי הכנסת יהיו משקיפים במזכירות.
  • הודעה לתקשורת - ניר הציג נוסח הודעה לתקשורת הקוראת למפלגות גוש השינוי להקים ממשלה עוד השבוע וכן לח"כ עמיחי שיקלי לשקול מחדש את החלטתו ולהצטרף לממשלת השינוי.
    בתום דיון והצבעה הוחלט על הנוסח שיפורסם (מצורף לפרוטוקול).
  • הסכם המים - אבו עדכן בישיבה המתוכננת עם האוצר לבקשת יו"ר רשות המים, נעשים מהלכים ארגוניים כהכנה לישיבה זו.

 

5. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב 10.6.21.

סדר היום של מועצת התנועה אושר בשינויים קלים. (מצורף).

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה