דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (זום) (8/2021) י"ב בסיון תשפ"א, 23.5.2021

באמצעות הזום

 

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, גיל לין, אופיר ליבשטיין, יעקב בכר, אילת גלס, גלעד בכרך, ורד טל, דניאלה לבנסארט, ערן ורדון, דבי בראס, עופרי רביב, מרים דרוק, דגן לוין, אבו וילן, נטע קדם שוורץ, שחר יערי, רמי פלג, הילית בן צבי, צחי רם, עמוס רבין, זהר ליפקין, יוחאי וולפין.

חסרים: דן לבנון.

משקיפים: ח"כ נירה שפק, מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, רועי שבתאי, יאיר פז, לירון אבנת.

משקיפים חסרים: ח"כ יעל רון בן משה, ח"כ עמיחי שיקלי, ח"כ רם שפע.

מוזמנים: שרה אדום, רעות גולדסטין, נוקי גולדפישר, אורית בראון, דנה אדלהייט, אלון ביטון – קב"ט מרכז השלטון המקומי.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבות המזכירות 7/2021 מיום 9.5.21.
 2. אישור המלצת ועדת הגיוס:
  בחירת הדס ילין דניאלי (יגור) לתפקיד משנה למזכ"ל. מוזמנת: שרה אדום - יו"ר ו.גיוס.
 3. סיכום "שומר החומות" ועבודת המוקד. מוזמנים: נוקי גולדפישר, אלון ביטון, אורית בראון, דנה אדלהייט.
 4. סקר גיאוקרטוגרפיה, על מעמדה של התנועה הקיבוצית, הקיבוצים וחבריהם, בעיני הציבור בישראל - דיון חופשי.
 5. עדכונים.

 

החלטות:

בפתח הישיבה נשלח חיזוק לתושבי הדרום בכלל ולעוטף עזה בפרט.

 

1. פרוטוקול 7/2021 מיום 9.5.21 - אושר

 

2. אישור המלצת ועדת הגיוס לבחירת הדס ילין דניאלי לתפקיד משנה למזכ"ל. מוזמנות: שרה אדום - יו"ר ו.גיוס ורעות גולסטיין - יועצת משפטית של הועדה.

שרה סקרה את עבודת הועדה לאיתור המועמד לתפקיד משנה למזכ"ל, ועדת הגיוס מבקשת את המלצת המזכירות לבחירתה של הדס ילין דניאלי (יגור) לתפקיד.

המזכירות מצטרפת להמלצת ועדת הגיוס והבחירה תועבר לאישור במועצת התנועה הקרובה.

לאחר אישור המועצה יפתח מכרז לבחירת מנכ"ל/ית.

 

3. סיכום "שומר החומות" ועבודת המוקד. מוזמנים: נוקי גולדפישר, אלון ביטון, אורית בראון, דנה אדלהייט.

אופיר ליבשטיין (ראש המועצה האזורית שער הנגב) סקר את מצב הקיבוצים לאחר המבצע והדגיש את שיתוף הפעולה עם התנועה ומרכז השלטון המקומי.

הדס ילין דניאלי הציגה סיכום ראשוני של עבודת המוקד.

אלון ביטון סקר את הפעילות לאורך המבצע וכן את הקשר עם גופי המדינה פס"ח ורח"ל.

אלון ציין שני לקחים מרכזיים:

 • סוגיית המיגון - יש לפעול ביתר שאת ליצירת תוכנית מיגון בקיבוץ הישן.
 • טיוב הקשר עם משרדי הממשלה, כל התוכניות שנבנו טרם המבצע לא יצאו לפועל.

 אלון ציין את חשיבות העבודה המשותפת במוקד.

במהלך הדיון עלה הצורך בהידוק הקשר עם המועצות האזוריות, וכן הקשר היומיומי עם הנהלות הקיבוצים וצוותי הצח"י.

אילת ודבי סקרו את עבודת המוקד בתחומי החברה והחינוך, מתן פתרונות לאנשים עם מוגבלויות ולבני הנוער.

נקודות נוספות שעלו בדיון:

 • עלינו לדרוש את הפעלת תוכניות הפינוי של המדינה.
 • מערך הצח"י והמתנדבים לא מוסדר ואין להם ביטוח.
 • כל נושא המיגון בעסקים לא מוסדר.
 • החוזק שלנו נמדד ביכולת הסיוע ההדדי בתוך התנועה.
 • צריך להתייחס לנושא החזרה לשגרה.
 • יש מקום לחשיבה במקרה של תרחיש בצפון ובדרום במקביל.
 • מוצע להקים צוות חשיבה בשותפות חברי הכנסת.

מרים דרוק סקרה את מצב התעשיה בעת המבצע וביקשה לשלב נציג מהתנועה הקיבוצית במוקד.

 

4. סקר גיאוקרטוגרפיה, על מעמדה של התנועה הקיבוצית, הקיבוצים וחבריהם בעיני הציבור - דיון חופשי. מוזמן: עובד יחזקאל

הדיון נדחה לישיבה הבאה.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה