דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (01/2018), ה' בשבט תשע"ח, 21.01.2018

 

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין, הדס דניאלי ילין, גלעד בכרך, נגה בוטנסקי, אילת גלס, מאיה שפיר, אבו וילן, דניאלה לבנסארט , אורית גלאור, ורד טל, הילית בן צבי, ח"כ איתן ברושי, גבי אסם, אסיף איזק, אופיר ליבשטיין, אילן שדה.

חסרים: דגן לוין, דן לבנון, גורית שמר, רועי יסוד, יענקל'ה שצרנסקי, יוחאי וולפין, נרקיס רגב גביש.

משקיפים: ח"כ חיים ילין, יאיר ריינמן, אלי גולדמן, מיכי דרורי, יאיר פז, נועה יפת.

משקיפים חסרים: ערן סגל.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 20/2017 מיום 24.12.17.
 2. אישור מורשי חתימה (מצורף)
 3. תקציב התנועה 2018 – התנהלות בתקופת הביניים.
 4. תקציב התרומה לחברה הישראלית ופעילות התרבות, חינוך ומחקר באמצעות וע"י חבצלת החדשה – המשך דיון.
 5. עדכונים.

 

החלטות:

   1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 20/2017 מיום 24.12.2017 - אושר

 

   1. פרוטוקול אישור מורשי חתימה – אושר (מצורף לפרוטוקול)

 

   1. תקציב התנועה 2018 - התנהלות בתקופת הביניים

הוצגו שתי דילמות :

 • הטווח הקצר - כיצד מגשרים על בעיית התקציב בסוף 2017 וראשית 2018.
 • בניית מכניזם מכאן ולעתיד.

יש מקום לפתרון הבעיות בטווח הקצר בתנאי שנסכים למכניזם לעתיד.

 

   1. תקציב התרומה לחברה הישראלית ופעילות התרבות, חינוך ומחקר באמצעות וע"י חבצלת החדשה - המשך דיון.

ניר מאיר הציג את הרעיון להקמת קואופרטיב משני, "חבצלת החדשה", בקואופרטיב יהיו חברים כל קיבוצי התנועה ויובטחו לו כל הנכסים.

במהלך הדיון עלו כמה נקודות:

 • לא ילקחו התחיבויות ארוכות טווח שאין דרך להחזירן.
 • המקורות צריכים להיות שווים לשימושים.
 • מוצע ליישם את מסקנות ועדת רן כוחן.

 

   1. עדכונים
 • המאבק להצלת ישובי ים המלח - איתן ברושי

ח"כ איתן ברושי דיווח על כך שהממשלה קיבלה החלטה מיוחדת לסיוע לישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי הבולענים.

המזכירות מברכת את איתן על הנחישות וההתמדה בהעלאת הנושא החשוב לסדר היום הממשלתי.

 • משבר החלב - אבו וילן

אבו וילן דיווח על הסכם שהושג בין משרד החקלאות ולמשרד האוצר.

ההסכם מותנה בהצטרפות שלושה גופים:

א. מועצת החלב

ב. התאחדות חקלאי ישראל

ג. התאחדות מגדלי בקר לחלב.

ניתנה ארכה עד ה- 1.2 לקבלת ההחלטות במוסדות המתאימים.

 

 

ניר מאיר

 מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה