דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (06/2018) א' באייר תשע"ח, 15.04.2018

משתתפים: ניר מאיר, הדס דניאלי ילין, גיל לין, אילת גלס, אבו וילן, גלעד בכרך, נגה בוטנסקי, מאיה שפיר, דניאלה לבנסארט , ורד טל, גבי אסם, הילית בן צבי , ח"כ איתן ברושי, דן לבנון, דגן לוין, יוחאי וולפין, אסיף איזק, אופיר ליבשטיין, רועי יסוד, גורית שמר, יענקל'ה שצרנסקי.

חסרים: אילן שדה, אורית גלאור, נרקיס רגב גביש.

משקיפים: יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, מיכי דרורי, נועה יפת.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין,

מוזמנים: שירי מדר - הבונים דרור, סיון ונדב - דרור ישראל

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2018 מיום 25.3.18.
 2. פעילות דרור ישראל בחו"ל. (מצורפות החלטות המזכירות הקודמות)
 3. שונות.
 4. עדכונים.

החלטות:

 1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 05/2018 מיום 25.3.2018 - אושר
   
 2. פעילות דרור ישראל בחו"ל
  בישיבת המזכירות שהתקיימה ב-18.2.18, הוחלט על פגישה נוספת של נציגי הבונים דרור ודרור ישראל בניסיון להגיע להסכמות.
  גיל דיווח על הפגישה וציין שעיקר המחלוקת עומד על פעילות דרור ישראל בחו"ל בעיקר בארצות דוברות אנגלית.
  נציגי דרור ישראל הציגו את פעילותם ושירי הציגה את הדברים מנקודת המבט של הבונים דרור.
  בתום הדיון הוצגה לאישור המזכירות הצעת החלטה:
  מזכירות התנועה רואה בתנועת הבונים דרור העולמית, שהינה עמותה השייכת לתנועה הקיבוצית, את הגוף הבלעדי המנהל את ענייניה של התנועה הקיבוצית בקשריה עם תנועות הבונים דרור בתפוצות, הקהילות בהן הן פועלות והקשר בינן לבין המוסדות הלאומיים.
  במסגרת זו, הבהירה מזכירות התנועה כי לא תוכל להשלים עם מצב שגוף אחר הנתמך על ידי התנועה הקיבוצית או הקשור לתנועה הקיבוצית או לגופים הנתמכים על ידה, יפעל בקשר או מול או בתוך תנועות הבונים דרור בארץ או בתפוצות שלא בתאום ובכפוף למוסדות עמותת הבונים דרור.
  הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות ללא מתנגדים ועם 2 נמנעים.
   
 3. שונות ועדכונים
  א. ניר דיווח על השתתפותו במצעד החיים במסגרת קבוצה שאורגנה ע"י הקק"ל.
  ב. חלופת האגודה - דווח על קול קורא שיצא מטעם צוות שהוקם ע"י רשות מקרקעי ישראל. יצאה פניה לקיבוצים שהחליטו על חלופת האגודה להתייחס לקול קורא.

 

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה