דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (10/2019) ט"ו באלול תשע"ט, 15.9.2019

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין, הדס דניאלי ילין, ורד טל, אילת גלס, גורית שמר, נגה בוטנסקי, אבו וילן, גלעד בכרך, דגן לוין, עמוס רבין, נרקיס רגב גביש, הילית בן צבי, דבי בראס , מרים דרוק, יענקל'ה שצרנסקי, עופרי רביב, יוחאי וולפין, מאיה שפיר, דניאלה לבנסארט.

חסרים: ח"כ אלון שוסטר, אילן שדה, דן לבנון, אופיר ליבשטיין .

מוזמנים: רכזים אזוריים - ליאת פאר, ערן גליק, איל אלקלעי, רמי פלג, רוני בר ניר, יהודה סלומון.

משקיפים: יעקב בכר, יאיר פז, מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת.

משקיפים חסרים: ח"כ רם שפע.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2019 מיום 4.8.19.
  2. עבודת הרכזים האזוריים. מוזמנים: יענקל'ה שצרנסקי, יהודה סלמון, ערן גליק, רוני בר ניר, רמי פלג, איל אלקלעי, אורית בראון וליאת פאר.
  3. שינוי בתוכנית הנח"ל. מוזמנת: נגה שמיר
  4. צרוף יעקב בכר (בתוקף תפקידו) כחבר בהנהלת קרן סל"ע.
  5. עדכונים.

החלטות:

1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2019 מיום 4.8.2019 - אושר

 

2. עבודת הרכזים האזוריים
בדיון שהתקיים במזכירות בנושא תקציב התנועה, עלה הצורך בהצגת עבודת הרכזים האזוריים.
הרכזים זומנו לפגישה והציגו את פעילותם כולל דוגמאות מהשטח. (מצגת מצורפת)

בתום ההצגה עלו מספר שאלות:

  • כמה זמן מוקדש לקיבוצים במשבר ביחס לעבודה השוטפת ?
  • רלוונטיות התנועה לחבר, עיקר עבודת הרכזים מושקעת בממלאי התפקידים החבר מן השורה לא מכיר את פעילות התנועה.
  • הצורך בחיבור רכז האזור התנועתיים לרכזי האזור של איגוד התעשיה.

נושא הקשר בין התנועה לחבר הבודד יוכנס לתוכנית העבודה.

 

3. שינויים בתוכנית הנח"ל - נגה שמיר
נגה הציגה את ההצעה לשיתוף פעולה של התנועה הקיבוצית על מעגל הקבוצות בנושא תוכנית הנח"ל כשנקודת המוצא היא החלטת התנועה על הקמת קיבוצים עירוניים ובוגרי הנח"ל הם העתודה לכך.

המזכירות אישרה את ההצעה לשיתוף פעולה עם מעגל הקבוצות, בעתיד תבחן התוכנית שוב.

 

4. צרוף יעקב בכר כחבר בהנהלת קרן סל"ע
הצטרפותו של יעקב בכר כחבר בהנהלת קרן סל"ע, בתוקף תפקידו כיו"ר שולחן הארגונים - אושרה.

 

5. עדכונים
מפאת קוצר הזמן לא נמסרו עדכונים.

 

ניר מאיר
 מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה