דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (13/2016) מיום 21.8.2016

יום ראשון י"ז באב תשע"ו, 21.8.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, ח"כ איתן ברושי, דגן לוין, נגה בוטנסקי, אפרים שפירא , אבו וילן, גבי אסם, מאיה שפיר, גיל מושקוביץ, גיל לין, נרקיס רגב גביש, יענקלה שצרנסקי, אורית גלאור, גורית שמר.
חסרים: תמר וולפין , הילית בן צבי, אילן שדה, רינת גלילי , איתי מרגלית, רועי יסוד, אודי אורנשטיין, אופיר ליבשטיין.
משקיפים: יאיר ריינמן, מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, יאיר פז, גלעד בכרך.
משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין , מיכל גומל.
מוזמנים: ד"ר רן כוחן, איתי זיינדברג.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 12/2016 מיום 7.8.2016.
2. משמעות טיוטת חוק ההסדרים כפי שהונחה על שולחן הממשלה.
3. הצגת המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים - בהשתתפות רן כוחן.
4. אישור מועמדי התנועה להנהלה ולאספה של ניר שיתופי .
5. רענון נציגי הציבור במזכירות.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 12/2016 מיום 7.8.2016.

  
2. משמעות טיוטת חוק ההסדרים
דגן הציג את ההשפעות הגלומות בהצעת האוצר והמשמעות שלהם על הקיבוצים. (מצגת מצורפת)

  
3. המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים - הוזמנו כל חברי הועדה.
הועדה בראשותו של רן כוחן הוקמה בהמלצת מזכירות התנועה ואושרה במועצת התנועה שהתקיימה ב-2.4.2015.
חברים בועדה: רן כוחן (צרעה), עדנה סולודר (גשר), יובל אורן (סער), איתי זיידנברג (בית קמה), נרקיס רגב (עברון), גורית שמר (גונן). במהלך פעילות הועדה פרשו תורה שרייבר ונציג תנועות הנוער.
רן הציג את מסקנות והמלצות הועדה וקשר את עבודתה עם הצורך להשלים את איחוד התנועות. אפרים הציג את המשמעויות הכספיות הנגזרות מהמלצות אלה. גורית שמר, נרקיס רגב גביש ואיתי זיינדברג (חברי הועדה) הוסיפו הערות משלהם בעת הדיווח.
המזכירות הודתה לחברי הועדה על המאמץ הרב שהושקע ועל העבודה הרצינית והמעמיקה.
הנושא נפתח לדיון ראשוני ובסופו הוחלט להמשיך בדיון בישיבת המזכירות הבאה.

   
4. אושרה רשימת מועמדי התנועה להנהלה ולאספה של ניר שיתופי. (מצורפת)

  
5. רענון נציגי הציבור במזכירות
ניר עדכן שבכוונתו לרענן את נציגי הציבור במזכירות.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מזכירות התנועה (12/2016) מ-7.8.2016

מצגת דגן לוין - מיסוי הקיבוצים וחוק ההסדרים 2016

רשימת מועמדי התנועה להנהלה ולאסיפה של ניר שיתופי

 

קטגוריה