דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (14/2016) מיום 4.9.2016

יום ראשון י"ז באב תשע"ו, 4.9.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, ח"כ איתן ברושי, דגן לוין, נגה בוטנסקי, אפרים שפירא , אבו וילן, גבי אסם, מאיה שפיר, גיל מושקוביץ, גיל לין, , יענקלה שצרנסקי, אורית גלאור, הילית בן צבי, רינת גלילי, איתי מרגלית, רועי יסוד, אודי אורנשטיין, אופיר ליבשטיין.
חסרים: תמר וולפין , נרקיס רגב גביש, גורית שמר, אילן שדה,
משקיפים: ח"כ חיים ילין, יאיר ריינמן, אמיר גנז (מ"מ מיכי דרורי), אלי גולדמן, נועה יפת, יאיר פז, גלעד בכרך, ערן סגל (מחליף את מיכל גומל)
מוזמנים: רן כוחן, עדנה סולודר, איתי זיינדברג - הועדה לגופים מתוקצבים
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2016 מיום 21.8.2016.
2. דיון בהמלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים – מוזמנים: רן כוחן וחברי הועדה.
3. עדכונים.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2016 מיום 21.8.2016.

  
2. המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים - הוזמנו כל חברי הועדה.
המזכירות קיימה דיון נוסף בהמלצות הועדה, מדברי נציגי הועדה עולה שהועדה עסקה בעיקר בשאלת השימושים ולא במקורות וכן בסוגיית מערכת היחסים בין התנועה לחבצלת שהיא עוגן משמעותי בהסכמי כפר בלום ועל כן ההמלצה המרכזית של הועדה היא לפתור ראשית את הסוגיה הזו.
במהלך הדיון עלתה בקשה לקיים דיון מקדים עם חבצלת וכן לשקול את מטרותיו של כל גוף וגוף ביחס לפעילות התנועה, צויין שבחלק מהפעילויות כבר אין אף חבר קיבוץ.
אפרים הציג את הפערים המרכזיים במקורות התקציב, תמונה שנכונה לשנים האחרונות וכנראה לא תשתנה.
הדיון הסתיים ללא קבלת החלטה ויסוכם בישיבת המזכירות הבאה.

  
3. עדכונים:
א. הוצגה הצעת רשות מקרקעי ישראל בנושא הלאמת שטחי הציבור והעברתם למועצות האזוריות.
ב. הוצגה הפעילות סביב מאבק המיסוי.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (13/2016) מיום 21.8.2016

  

קטגוריה