דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (15/2016) מ-9.10.2016

יום ראשון ז' בתשרי תשע"ז, 9.10.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, ח"כ איתן ברושי, דגן לוין, נגה בוטנסקי, אפרים שפירא , אבו וילן, גבי אסם, גיל מושקוביץ, גיל לין, אילן שדה, יענקלה שצרנסקי, אורית גלאור, הילית בן צבי, רינת גלילי, נרקיס רגב גביש, תמר וולפין, אודי אורנשטיין.
חסרים: איתי מרגלית, גורית שמר, רועי יסוד, מאיה שפיר, אופיר ליבשטיין, מיכל גומל.
משקיפים: ח"כ חיים ילין, יאיר ריינמן, מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת, יאיר פז, גלעד בכרך.
מוזמנים: רן כוחן - הועדה לגופים מתוקצבים, צבי מנבר, מוליק דור, גדעון פלס - המרכז ליעוץ ושיקום.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:

  
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 14/2016 מיום 4.9.2016.
2. המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים - דיון והחלטה.
3. עתיד המרכז ליעוץ ושיקום.
4. עדכונים ודיווחים.

  
החלטות:

  
בפתח הישיבה התיחדו חברי המזכירות עם זכרו של שמעון פרס ז"ל.
כמו כן נאמרו דברים לזכרם של מוטל בוגמולסקי ז"ל ושושנה שגיא ז"ל. חברי המזכירות העלו על נס את תרומם הסגולית והייחודית לתנועה הקיבוצית.

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 14/2016 מיום 4.9.2016.

  
2. המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים - דיון והחלטה. בהשתתפות רן כוחן
בתום דיון נוסף בהמלצות הועדה, הוחלט שהמזכירות תמליץ למועצה לקבל את הצעת הועדה בהתייחס לשלוש נקודות מרכזיות:
א. תקצוב הגופים יבחן מדי שנה.
ב. תשמר מסגרת הקיצוץ המוצעת ע"י הועדה בסך 1.4 מיליון ₪.
ג. מוצע לקבל עקרונית את ההמלצה להסדיר את היקף הסיוע של חבצלת ותאגידי הקיבוץ הארצי לשעבר באופן צודק ושוויוני על בסיס הכרעת הקיבוצים למזג את התנועות. . יוקם צוות הדברות מטעם התנועה וחבצלת על מנת לממש סעיף זה.

עוד סוכם:
• דיון ראשוני בדו"ח יתקיים במועצת התנועה שתתכנס בראשית דצמבר.
• הדו"ח יופץ לקיבוצים לקבלת הערות.
• הפרקטיקה של הדיון במועצה תובא לדיון נוסף במזכירות.

   
3. עתיד המרכז ליעוץ ושיקום בהשתתפות: צבי מנבר, יו"ר, ומולי דור, מנכ"ל - המרכז לייעוץ ושיקום; גדעון לפס, אהדה.
דגן הציג את ההצעה לבחון את המשך הקשר בין התנועה לבין המרכז, תוך דאגה לכל המטופלים ובפרט לטיפול בסוגיית אהד"ה (רצ"ב).
צבי, מולי וגדעון הציגו את עמדתם בדבר חשיבות המרכז וחשיבות המשך הבעלות והניהול ע"י התנועות הקיבוציות.
בדיון שהתקיים נאמר, בין היתר, ע"י אבו וילן, נציג תאגידי הקיבוץ הארצי לשעבר ("הקרן") כי הם קיבלו את עמדת התנועה שמכלול זכויות הבעלות במרכז המוחזקות ע"י הקרן שייכות לתק"צ ויועברו לידיה.
הוחלט:
לבחון מכירה של המרכז לגורם חיצוני מקצועי בתחום תוך הבטחת המשך טיפול מסור במטופלי המרכז והעברת פעילות אהדה וסיוע לצרכים מיוחדים לאחריות התנועה, וכן חלופות נוספות למימוש מטרות התנועה ובהן יצירת מקורות להמשך פעילות התרומה לחברה הישראלית, שמירה על נכסי התנועה ושמירה על עתידו של המרכז  והבטחת הטיפול במטופליו.

    
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

קטגוריה