דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (3/2017) מיום 19.2.2017

פרוטוקול ישיבת מזכירות (3/2017)
יום ראשון כ"ג בשבט תשע"ז, 19.2.2017

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, גלעד בכרך, אופיר ליבשטיין, יענקלה שצרנסקי, דגן לוין, אבו וילן, רינת גלילי, גיל מושקוביץ, גבי אסם, אורית גלאור, רועי יסוד, נרקיס רגב גביש, יוחאי וולפין.
חסרים: ח"כ איתן ברושי , נגה בוטנסקי, הילית בן צבי, דניאלה לבנסארט, אודי אורנשטיין, מאיה שפיר , אילן שדה, גורית שמר, הדס ילין דניאלי.
משקיפים: מיכי דרורי, יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, נועה יפת.
משקיפים חסרים, ח"כ חיים ילין, ערן סגל.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 2/2017 מיום 29.1.2017.
2. סיכום כנס החינוך - גבי אסם
3. תוספת חברות להנהלת קרן סלע. מוצעות:
פאולה בן גל (ניצנים) ויונית פרטוק ( גל און)
4. אישור החברים בוועדה ליישום ההמלצות ועדת רן כוחן. מוצעים (כתב מינוי מצורף):
גיל לין - משנה למזכ"ל התנועה, גיורא מסד (כפר מסריק), רן כוחן (צרעה), אופיר ליבשטיין (כפר עזה), הדס ילין (יגור), חגית רז (יקום), מיכל צורן (סאסא), סמדר שביט (נען).
5. עדכונים:
א. משבר התאחדות חקלאי ישראל - יאיר ריינמן, אבו וילן
ב. פגישה עם אביגדור יצחקי
ג. פגישה בר"מי - דגן + מיכי
ד. הפקעת שטחים ציבוריים בשטח המחנה - דגן + מיכי

      
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 2/2017 ציום 29.1.2017.

  
2. סיכום כנס החינוך (מצגת מצורפת)

גבי הציגה את מטרות הכנס שהכמרכזית בינהן היא תפקידה של מערכת החינוך כמצמיחה מנהיגות חינוכית, וכן את הנושאים המרכזיים שעלו.
השתתפו בכנס 260 איש ואישה מ- 96 קיבוצים וכן 6 נציגי מועצות אזוריות.

  
3. תוספת חברות להנהלת קרן סל"ע

הנהלת הקרן החליטה שיש לתת משקל גדול יותר לנציגי הציבור בהנהלה ועל כן הובאה להצבעה תוספת של שתי נציגות: פאולה בן גל (ניצנים) ויונית פרטוק (גלאון).
המזכירות אישרה את הוספת שתי החברות להנהלת הקרן.

  
4. אישור החברים בוועדה ליישום המלצות ועדת רן כוחן, הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים.
בישיבת מועצת התנועה שהתקיימה ב-6.12.2016 אישרה המועצה את העקרונות להמשך תקצוב הגופים הנתמכים מתקציב התנועה
המזכירות נתבקשה להציע תכנית מפורטת של יישום התקצוב בעתיד.
בכדי לסייע בהכנת תכנית זאת, החליטה המזכירות להקים צוות נוסף שיבחן את כלל הפעילויות ויציע תכנית משלו.
המזכירות אישרה את השמות המוצעים לצוות, המלצותיו יובאו בהמשך לאישור המזכירות .
יישום תכנית התקצוב, באחריות המזכירות יאושר ע"י המועצה.

  
5. עדכונים:

  
א. פגישה בר"מי - מיכי + דגן
מיכי דיווח על המגעים המתנהלים מול ר"מי בנושא הבניה בקיבוצים ויישום חלופת האגודה. הנושא הראשון שעלה לדיון הוא שמאויות לצורך היוון למגורים.
מיכי ודגן הציגו את עיקרי הבעיות הנוגעות לנושא זה.

  
ב. הפקעת שטחים ציבוריים בשטח המחנה - מיכי + דגן
מיכי הציג את הצעת ההחלטה 654 של ר"מי הנוגעת להעברת מבני הציבור לרשויות המקומיות.
התקיימו מגעים בין התנועה למרכז המועצות ואף יצא נייר הסכמות.
ההצעה אמורה להגיע לישיבת רשות מקרקעי ישראל.

  
ג. משבר התאחדות חקלאי ישראל - יאיר ריינמן, אבו וילן.
יאיר סקר את עיקרי המשבר וכן את מבנה ההתאחדות, אנחנו עוסקים בשאלה כיצד נכון יהיה להמשיך בהנחה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה.

  
ד. פגישה עם אביגדור יצחק
ניר סקר את מערכת היחסים העכורה עם רשות מקרקעי ישראל.
שלוש התחיבויות ניתנו ע"י עדיאל שימרון, במהלך הדיונים על חלופת האגודה:
1. השלמת חלופת האגודה ב-30 קיבוצים תוך שנה, מרגע קבלת החלטה במועצת מקרקעי ישראל.
2. קיבוע מחיר הקרקע ביום בו הוגשה הבקשה.
3. הקמת גוף מעקב משותף לתנועה ולרשות.
אף אחת מההתחיבויות לא התקיימה ועל כן נערכה פגישה עם אביגדור יצחקי בה הוצגו בפניו הבעיות, ביישום חלופת האגודה.
בנוסף הוצגו לראש מטה הדיור הלאומי קשיים ייחודיים בהם נתקלים קיבוצים שונים.
ביקשנו את עזרתו של אביגדור יצחקי בהתגברות על מכשולים מלאכותיים המונעים בעדינו מלקדם בניה בקיבוצים.

   
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (2/2017) מ-29.1.2017

מצגת סיכום כנס החינוך

כתב מינוי לוועדת כוחן ב'

קטגוריה