דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (6/2016) מ-3.4.206

יום ראשון כ"ד באדר ב' תשע"ו, 3.4.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, יענקלה שצרנסקי, הילית בן צבי, דגן לוין, תמר וולפין, גבי אסם, נרקיס רגב גביש, נגה בוטנסקי, גיל לין , רועי יסוד, רינת גלילי, אורית גלאור, אבו וילן, אופיר ליבשטיין, אילן שדה, מאיה שפיר.
חסרים: אפרים שפירא , גיל מושקוביץ, ח"כ איתן ברושי , גורית שמר, איתי מרגלית, אודי אורנשטיין, ח"כ חיים ילין,מיכל גומל.
משקיפים: יאיר ריינמן, מיכי דרורי, אמרי מזור, אלי גולדמן, נועה יפת.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2016 מיום 20.3.2016.
2. עדכונים:
א. מאבק החקלאים
ב. הבניה בקיבוצים
3. קידום התודעה הקואופרטיבית.

  
החלטות:
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2016 מיום 20.3.2016.

  
 ניר עדכן את המשתתפים שהקבה"א נמחק מהתביעה בנושא סמינר הקיבוצים, ועל כן לא יהיה בשלב הזה המשך עיסוק בנדון.

  
2. עדכונים

  
א. מאבק החקלאים
אבו סקר את המצב בתחומים השונים של המאבק, בשלב זה מתנהל דיון מול אגף התקציבים ומשרד החקלאות, להכנת תכנית אסטרטגית לטווח הארוך.
מזכירות התנועה מבקשת להזכיר לנציגי הקיבוץ הדתי כי שר החקלאות הוא שלוח שלהם ומקור הסמכות שלו הוא מי שהצביעו עבורו.

  
ב. הבניה בקיבוצים
להמלצות וועדת רפלד בנושא השימושים החורגים ולתכנית מקלה לביצוע קידום הבניה בקיבוצים, שהיו אמורות להגיע למועצת המנהל, נוספו סעיפים אשר לא היו מקובלים עלינו ועל כן נדחתה ישיבת המועצה.

  
ג. ותמל"ים
ועדות להפקעת קרקע חקלאית לצרכי בניה, ניר ואילן שדה סקרו את פגיעתן של המועצות האזוריות מההצעה ששר האוצר מנסה לקדם בנושא זה.
בהקשר לשלושת הסעיפים עלתה השאלה כיצד אנחנו מתמודדים עם זירת המאבק התודעתי.

  
3. קידום התודעה הקואופרטיבית
ניר הציג את הסיבה והערך של עיסוק בנושא הקואופרציה הקיבוצית - כנושא מוביל.
בהמשך הציגו מאיה וניר את הפעילות שבוצעה עד כה ואת הכיוונים להמשך.

  
 ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

קטגוריה