דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (6/2019) כ"ג בניסן תשע"ט, 26.5.2019

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין, הדס דניאלי ילין, ח"כ אלון שוסטר, גורית שמר, ורד טל, אילת גלס, נגה בוטנסקי, דבי בראס, אבו וילן, מרים דרוק, יענקל'ה שצרנסקי, אילן שדה, גלעד בכרך, אופיר ליבשטיין , עופרי רביב, דגן לוין, נרקיס רגב גביש, דניאלה לבנסארט, עמוס רבין.

חסרים: הילית בן צבי, יוחאי וולפין, דן לבנון, מאיה שפיר.

משקיפים: ח"כ רם שפע, יאיר פז, אלי גולדמן, מיכי דרורי, נועה יפת.

משקיפים חסרים: יאיר ריינמן

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2019 מיום 28.4.19.
 2. נוהל התערבות באירוע חירום בקיבוץ - אילת גלס (מצורף)
 3. גיבוש עמדת המזכירות לגבי הניסיון להקמת תנועת הנוער של המרחב הכפרי.
  מוזמנים - מזכל"י תנועות הנוער.
 4. התארגנות בעקבות תוצאות הבחירות.

המזכירות קיבלה בברכה את חבריה החדשים: ח"כ אלון שוסטר, עמוס רבין - יו"ר חבצלת וח"כ רם שפע שישמש כמשקיף.

 

החלטות:

בפתח הישיבה ניר הציג את תמונת המצב בהראל בעקבות השריפה ופינוי החברים, הם זקוקים לסיוע שלנו בשלושה תחומים:

 • מול ביטוח חקלאי.
 • סיוע בקבלת הלוואה ממשקי הדרום.
 • סיוע בלקיחת אחריות של המדינה על האירוע.

 

 

1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2019 מיום 28.4.2019 - אושר.

 

2. נוהל התערבות באירוע חירום נקודתי בקיבוץ

בעקבות אירוע הירי ברשפים, הטילה המזכירות על אגף חברה להכין נוהל התערבות בעת אירוע חירום.
אילת גלס הציגה את הנוהל המוצע, במהלך הדיון עלה הצורך לשלב את המועצות האזוריות בנוהל על מנת להגיע לשיתוף פעולה מירבי.
(מצורף נוהל מתוקן).

 

3. גיבוש עמדת המזכירות לגבי הנסיון להקמת תנועת הנוער של המרחב הכפרי

מוזמנים: ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות, רינת חכים - מרכז המועצות,
איתי זינדברג, רונית שריר - השומר הצעיר, רועי יסוד, אריאל כץ - הנוער העובד, אילן גזית, לירון - מחנות העולים, און ריפמן - השומר החדש, מורן חג'בי - מנהלת החינוך בקיבוץ אור הנר.

רינת חכים - הציגה את החלטת הצוות שהוקם מטעם מרכז המועצות להקמת חטיבה עצמאית של בני המושבים במסגרת השומר החדש.

און ריפמן - הציג את המתווה המוצע להפעלת תנועת נוער במסגרת השומר החדש.

במהלך הדיון עלו מספר נקודות:

 • השומר החדש שייך לזרם פוליטי אחר משלנו.
 • יש לעמוד מאחורי האמירה שלא תקום תנועת נוער של המרחב הכפרי.
 • החלטת תנועת המושבים לחזור לעבוד עם הנוער העובד, מחייבת גם אותנו.
 • על כל קיבוץ לקיים ברור פנימי ולבחור בדרך המתאימה לו, הכוח צריך לחזור לקהילה.
 • עלינו לקיים שיח עתידי ולברר מה רלוונטי לילדים שלנו.
 • לתנועת הנוער משמעות גדולה כשהיא עובדת בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך.
 • חשוב שנממש את עבודת הצוות שנבחר ויחד את תנועות הנוער נקדם את החשיבה בנושא.
 • ברור שהתנועה לא תחליט עבור כל קיבוץ וקיבוץ אך כתנועה ערכית עלינו לצאת עם החלטה.

 בסיכום הדיון הוצגה הצעת החלטה:

המציאות שהתהוותה מחייבת צעדים מדודים שלא ירחיבו מתחים ויאפשרו חזרה לשיתופי פעולה ראויים בין שותפים טבעיים. במהלך התקופה הקרובה יתקיים תהליך חינוכי וארגוני שמתואר בנייר שהוגש למזכירות התנועה. (רצ"ב).
חלק מהותי מהדיון יעסוק בזהות העצמית של תנועות הנוער במארג החינוך בקיבוצים: תנועות הנוער - בין אוונגרד חברתי וחינוכי לבין רכיב במערכת החינוך בקהילה המקומית.
המזכירות רואה בנוער המתחנך בתנועות הנוער שותף לתהליך הבירור.

 • אחדות התנועות המיישבות חיונית לאחדות המעשה במרחב הכפרי. לכן, התנועה הקיבוצית לא תפעל בתחום זה אלא בתיאום מלא עם תנועת המושבים.
 • התנועה הקיבוצית מכירה באחריות כל קיבוץ וכל קהילה על חינוך ילדיהם. כל ישוב יקבע בעצמו את הזיקה לתנועת נוער. התנועה תעמיד את מלוא משאביה החינוכיים וניסיונה לשם קבלת החלטה מושכלת בישובים.
 • התנועה הקיבוצית מבקשת ממרכז המועצות האזוריות לאפשר חופש פעולה לכל ישוב. מרכז המועצות האזוריות נקרא להשתתף בתהליך הבירור החינוכי והארגוני שיתקיים .
 • התנועה הקיבוצית מצפה מתנועות הנוער הנוכחיות לקיים סביבה חינוכית וארגונית שתעודד את הצטרפות הקיבוצים לפעילותן. התנועות נקראות להיות שותפות בתהליך הבירור החינוכי והארגוני שיתקיים בתנועה ובקיבוצים באשר לקשרי הגומלין בין תנועות הנוער לבין מערכות החינוך בישובים ובמועצות.
 • השומר החדש נקרא שלא לעודד באופן פעיל את הפסקת הקשר ארוך השנים בין תנועות הנוער לבין מערכות החינוך בישובים ובמועצות.

(מצורף)

4. התארגנות בעקבות תוצאות הבחירות

הנושא נדחה לישיבה הבאה.

 

 ניר מאיר
 מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה