דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (9/2016) מיום 29.5.2016

יום ראשון כ"א באייר תשע"ו, 29.5.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, יענקלה שצרנסקי, ח"כ איתן ברושי, תמר וולפין, אופיר ליבשטיין, אילן שדה, מאיה שפיר, דגן לוין, נגה בוטנסקי, רינת גלילי, אורית גלאור, אפרים שפירא , אבו וילן, איתי מרגלית, גבי אסם, רועי יסוד.
חסרים: הילית בן צבי, נרקיס רגב גביש, גורית שמר, אודי אורנשטיין, גיל לין, גיל מושקוביץ, ח"כ חיים ילין, מיכי דרורי.
משקיפים: מיכל גומל, יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, נועה יפת.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2016 מיום 8.5.2016.
2. סיכום מועצת התנועה שהתקיימה ב-26.5.16 ואישור סדר היום של ישיבת מועצת התנועה שתתקיים ב-23.6.16.
3. אישור הצוות לבחינת פרק גיוס פעילים בחוברת הכחולה - מוצעים: אילן שדה (מענית), עו"ד חיים יוגב (געש), עו"ד יעקב אברהמי (מח' משפטית), שלומית צימרינג (פיתוח הון אנושי).
4. הצעת יואל מרשק למועצת התנועה בנושא: שתי מדינות.
5. עדכונים:
    א. גרעיני צבר.
    ב. חמדיה / אדמית.
    ג. ידיעות הקיבוץ.
  

החלטות:
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2016 מיום 8.5.2016.

  
2. סיכום מועצת התנועה וארועי הזכרון וההוקרה
בסיכום המועצה נשמעו מספר הערות:
א. אורך הדיווחים.
ב. יש להקצות זמן להתבטאויות של המשתתפים.
בסיכום הדיון בנושא טקסי הזכרון וההוקרה הוחלט להקים צוות חשיבה לקראת הטקסים בשנה הבאה.

  
2. אושר סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב-23.6.16.


3. אישור הצוות לבחינת פרק גיוס פעילים בחוברת הכחולה
המזכירות אישרה את הרכב הצוות. אילן שדה (מענית), עו"ד חיים יוגב (געש), עו"ד יעקב אברהמי (מח' משפטית), שלומית צימרינג (פיתוח הון אנושי).

   
4. הצעת יואל מרשק למועצת התנועה
יואל הציג את ההצעה שברצונו להעלות במועצת התנועה.
בהצבעה שהתקיימה לאחר דיון אושר, ברוב של 9 - בעד ו- 3 - נגד, להעלות את הנושא במועצת התנועה הבאה.

  
5. עדכונים

  
א. גרעיני צבר
דווח על הצטרפותה של איה למשלחת הצופים שיצאה לארה"ב לגיבוש הגרעינים שיגיעו בקיץ, הצטרפותה של איה היא תוצאה של מהלך שנעשה עם הצופים בנושא הכרת מקומה של התנועה בפעילות.

  
ב. חמדיה / אדמית / בחן
ניר דיווח על המהלכים של התנועה לסיוע בשלושת הקיבוצים הנ"ל, מהלכים אלה קשורים בהשקעה כספית ועל כן נדרשת הסכמת המזכירות.
בהצבעה שהתקיימה אושר המהלך, עוד נאמר שיש לבדוק את המעורבות של הסוכנות והקק"ל בפרוייקטים השונים.

   
ג. ידיעות הקיבוץ
בפגישה עם מנהל ידיעות תקשורת סוכם לטפל בהפצת העיתון לכל חברי הקיבוצים.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

  

קטגוריה