דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (9/2017) מיום 11.6.2017

פרוטוקול ישיבת מזכירות (9/2017)
יום ראשון י"ז בסיון תשע"ז, 11.6.2017

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, גלעד בכרך, דגן לוין, יוחאי וולפין, נגה בוטנסקי, הילית בן צבי, , יענקלה שצרנסקי , רינת גלילי , אופיר ליבשטיין, הדס ילין דניאלי, מאיה שפיר, , נרקיס רגב גביש, אסיף איזק, דניאלה לבנסארט , אבו וילן, גורית שמר.
חסרים: ח"כ איתן ברושי, אורית גלאור, אודי אורנשטיין, רועי יסוד, אילן שדה, גבי אסם
משקיפים: מיכי דרורי, ח"כ חיים ילין , יאיר ריינמן, אלי גולדמן, נועה יפת, יאיר פז.
משקיפים חסרים: ערן סגל.
מוזמנים: ריקי רז - סיכום הועידה
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:

  
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2017 מיום 28.5.2017.
2. סיכום הועידה החמישית של התנועה הקיבוצית. מוזמנת: ריקי רז
3. עדכונים.
א. פגישה עם עדיאל שמרון - רשות מקרקעי ישראל

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2017 מיום 28.5.2017.

  
2. סיכום הוועידה החמישית של התנועה הקיבוצית
הועידה החמישית של התנועה הקיבוצית נערכה בימים 5-6 ביוני 2017 בעין-גב.
הועידה שכותרתה היתה "קיבוציונות מאז ולתמיד", עמדה בסימן 80 שנים לישובי חומה ומגדל, 50 שנים לחידוש הישוב היהודי בגולן והגדרת יעדי התנועה הקיבוצית לעתיד.
בועידה לקחו חלק 248 צירים מ-144 קיבוצים והתארחו בה כ-30 אורחים, ובהם שר החקלאות, חברי כנסת, מזכירי תנועות התיישבות ונציגי תנועות הנוער בארץ ובחו"ל.
לקראת דיון בסיכום הועידה הציג ניר מצגת קצרה עם תמונות מהוועידה.
גיל הציג את הצעות ההחלטה עם התוספות שעלו בחוגי הדיון, הצעות שאושרו ע"י הועידה.
המזכירות אישרה פה אחד את הצעות ההחלטה והן יובאו לאישור נוסף במועצת התנועה.
מיכל סקרה את קשיי ההפקה וברכה את העושים במלאכה.
נרקיס הציגה את עמדתה בנוגע להשתתפות נשים בוועידה וביקשה איזכור בפרוטוקול למחאת הנשים על כך שלא היו דוברות.
במהלך הדיון הודגשו נקודות אחדות:
א. מיעוט המשתתפים.
ב. צורת ייצוג הקיבוצים במועצה/ועידה.
ג. קביעה כי יש להעמיק את העיסוק במעורבות שלנו בחברה.
ד. קריאה לבחינה מחדש של ייצוגנו בציבוריות הישראלית.
סיכום:
המזכירות קיבלה את טענתה של נרקיס ומאשרת כי מן הפרסומים לועידה עלה רושם ברור כאילו לא ניתן בועידה ייצוג נשי הולם. היתה זו טעות והיא תתוקן בעתיד.
עם זאת ניר הביע את מורת רוחו מן העובדה כי שתיים מחברות המזכירות, שלא טרחו לבחון את הדברים איתו, בחרו להצטרף לקוראות להחרמת הוועידה, וקבע כי אין זו התנהלות ראויה לחברי ועד הנהלה.

  
3. עדכונים

  
פגישה עם עדיאל שמרון - רשות מקרקעי ישראל
ניר דיווח על פגישה שערך עם עדיאל שימרון מנכ"ל רמ"י.
ניר הביע את דאגתו מרוח הדברים ברמ"י, על פיה קיבוצים מתחדשים אינם קיבוצים ועל כן איבדו את זכויותיהם הטבעיות למגורים בחצר הקיבוץ.
ניר הביע תקוותו כי ראשוני הקיבוצים יצליחו "לצלוח" את המכשולים וליישם את חלופת האגודה, ובכך יסמנו כיוון התפתחות אפשרי לקיבוצים רבים אחרים.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2017 מיום 28.5.2017

קטגוריה