דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

תקנות האגודות השיתופיות, התשס"ו-2005

מובאות כאן ששת הפרקים של התקנות החדשות בנושא סיווג הקיבוצים, התשס"ה, 2005

לאחר חתימת השר אהוד אולמרט, ב-11.12.2005.

התקנות נכנסות לתוקף 30 יום לאחר פרסומן ברשומות.

 

 

כל התקנות בקובץ pdf