דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אגף חינוך

לוגו תנועה

מערכת החינוך הקיבוצית מקיימת מבנה חינוכי מערכתי, ברצף התפתחותי, מלידה ועד סיום התיכון, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, לילדי הקהילה הקיבוצית על כל גווניה וזרמיה ולילדים מקהילות נוספות.

גופי הליבה של אגף החינוך והמשימות בתנועה הקיבוצית הם "הגן הקיבוצי" – ארגון יציג למערכות החינוך לגיל הרך מלידה עד 6; "שבילים" – ארגון מערכות החינוך החברתי קהילתי והארגון המשלח "התנועה הקיבוצית" של שנת השרות.


מערכת החינוך הקיבוצית יוצרת סביבה חינוכית ולימודית המותאמת לצורכי הילדים, לצורכי ההורים והקהילה ומקיימת דיאלוג מתמיד ביניהם. מערכת החינוך הקיבוצית מחוייבת לכל ילדי הקהילה, כולל ילדים בעלי צרכים מיוחדים, מתוך תפיסה של שוויון ערך האדם. מערכות החינוך הקיבוציות מחנכות לצדק ולמעורבות חברתית, לאהבת הארץ, לשמירת הטבע והסביבה ולערכי הקהילה הקיבוצית.


מערכת החינוך הקיבוצית שואפת לממש את עקרונותיה החינוכיים בקהילות חינוכיות נוספות. אגף החינוך בתנועה הקיבוצית פועל לקידום הנושאים הבאים:

·        פיתוח איכותן ומקצועיותן של מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות בקיבוצים, כבסיס לקהילות איכותיות השואפות לגדול ולצמוח.

·        הרחבה והעמקת הפעילות בבתי הספר, במערכות החינוך בקיבוצים ובמועצות האזוריות לגיבוש מדיניות חינוכית מתאימה למציאות המשתנה.

·        הרחבת שילובם וקליטתם של ילדים ונוער (ישראלים, נעל"ה, ילדים ממוצא אתיופי) במערכות החינוך הקיבוציות.

·        ייעוץ והנחייה למערכות חינוך גם מחוץ לתנועה הקיבוצית.

הוספת תגובה חדשה