דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קרקעות ובנייה

בניה

המחלקת עוסקת בפתיחת החסמים הניצבים בפני הקיבוצים בקבלת היתרי בנייה, בפרט לקיבוצים שאינם משייכים, יחד עם הקלה בהשגת ההיתרים במסלולים הקיימים היום כולל הארכת תוקף הסדר הביניים ושיפור תנאיו;

סיוע לקיבוצים בהסרת חסמי שיוכי הדירות;

במסלולי מימון מעשיים לחברים ולקיבוץ בחלופת האגודה ובחלופת המנהל;

סיוע בהגנה על זכויות הקיבוץ בשטחי ובמבני ציבור;

שמירה על מרכזיות חוזה החכירה ותיקון תפיסות תכנוניות שגויות בקיבוצים;

ליווי קיבוצים הנמצאים במצב של תת אכלוס ומניעת הפקעת אמצעי ייצור באמצעות צמיחה דמוגרפית;

פיתוח מסלול לקבלת משכנתאות- קבלת מענקי פיתוח בשלב א' והסדר קבע שיאפשר קבלת הלוואות שיכון בהמשך.

כלי העבודה בהם נעזר האגף הינם קשר שוטף עם מוסדות המדינה הרלוונטיים, יעוץ, ליווי והסברים שוטפים להנהלות ומוסדות הקיבוצים וכן קשר שוטף עם שחקנים אחרים תנועות ההתיישבות, אקדמיה, היועצים המשפטיים והחשבונאיים של הקיבוצים ועוד.

חדשות אחרונות