דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חקלאות

 

חקלאות

המחלקה פועלת סביב עיסוק שוטף ברגולציה, חוקים ונהלים הקשורים לתחומי המים החקלאות, המים, החלב וכו' תוך השמעת קול קיבוצי במשרדי הממשלה, בכנסת, במועצות הייצור, בארגוני המגדלים, התאחדות חקלאי ישראל וכו'.

סיכול או לפחות הקטנת נזק לקיבוצים ולאגודות המים בהתמודדות עם תיקון 27 לחוק המים, שמירה על התכנון החקלאי ומשטר הנחלות תוך פעילות מניעה להורדת המכסים.

השפעה על תכנון משק החלב העתידי תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים ובראשם מועצת החלב וארגון מגדלי הבקר והתארגנות לקראת רגולציית המשך לועדת לוקר ולחוק החלב לשנים 2019-2020.

קשר שוטף עם הארגונים השונים – התאגדות חקלאי ישראל, מועצות ייצור, ארגוני המגדלים, וכמובן, סיוע וליווי מתמיד לקיבוצים והחקלאים עצמם.

חדשות אחרונות