דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אגף חינוך מסכם את שנת תשפ"ג

מוזמנים ומוזמנות להתרשם מעיקרי העשייה של אגף חינוך בשנה החולפת
סיכום שנה אגף חינוך
תשפ"ג הייתה שנת שיא במספר המשתתפים במפעלי אגף חינוך

טיפוח המקצועיות: שמנו דגש על פיתוח וטיוב תחומי התוכן וההכשרות המקצועיות לצוותי החינוך, מתוך הבנה שמקצועיותן היא בסיס הכרחי בעבודה החינוכית, נותנת מענה ליצירת רציפות עבודה וצמצום השחיקה בכלל ובעת הזו בפרט.

מערך הדרכה דינמי: חידשנו ויצרנו מענים רלוונטיים לצוותי החינוך באמצעות מערך ההדרכה של אגף החינוך, ושיתוף פעולה צומח עם המכללות האקדמיות, משרד החינוך והמועצות האזוריות.

הרחבת ממשקי עבודה: יזמנו ומיסדנו ממשקי עבודה עם יו"ר הנהלות החינוך בקיבוצים, כמי שאחראים על  מרכיב ההדדיות ביחסי מערכת החינוך והקהילה.

העצמת מערכי ההדרכה: ביססנו וקידמנו איחוד של מערכי ההדרכה באגף החינוך, מתוך תפיסה הרואה את החינוך כמערכת קהילתית מתפתחת ומשמעותית עבור הילדים, משפחותיהם והקהילה כולה.

יותר מתנדבים, יותר מסגרות, יותר תרומה לחברה במסגרת שנת השירות: הגדלנו את משלחת מתנדבי שנת השירות ב- 10%, ובהתאמה את מספר השינשינים שהם בני ובנות קיבוצים. כמו כן הגדלנו ל-120 את מספר המסגרות בהן פועלים מתנדבי שנת השירות. בכולן פועלת תוכנית העשרת השינשינים, הנהנים ממפגשי תוכן חינוכי ערכי משמעותי במהלך השנה.

תשפ"ג הייתה שנת שיא במספר המשתתפים במפעלי אגף חינוך: יישמנו גישה הרואה במפעלים החינוכיים תשתית חינוכית בטוחה ומשמעותית, המותאמת לכל קיבוץ/מועצה, תוך התחשבות במגוון הרחב הקיים בשטח, רגישות למאפייני השגרה החינוכית ואופייה. מיצבנו את המפעלים החינוכיים (בעזרת המדריכים ומנהלי החינוך) כחלק בלתי נפרד מהתכנית החינוכית השנתית, והצלחנו להגדיל משמעותית את מספר הקיבוצים שלקחו בהם חלק פעיל.

ייצוג החינוך הקיבוצי: בשנה החולפת פעלנו להנגשה והסברה לקיבוצים ולהנהלות החינוך על שינויים רגולטוריים שמבצעת המדינה. ייצגנו את החינוך הקיבוצי מול גורמי המדינה, תוך מאמץ ליצור התאמות ברגולציה שיסייעו בקיום וטיפוח מערכות החינוך שלנו.

הוספת תגובה חדשה