דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (2/2023)

ישיבת מועצת התנועה השנייה לשנה זו תתקיים ביום חמישי ט"ז באדר תשפ"ג, 09.03.23, בשעה 09:00 - באמצעות הזום
לוגו התנועה הקיבוצית

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 1/2023, מיום 05.01.23.
 2. ממועצה למועצה.
 3. אישור תכנית עבודה ותקציב - חבצלת החדשה. (מצורפים טבלת תקציב התמיכות של חבצלת החדשה לשנת 2023, הסבר לתקציב של מנכ"ל חבצלת החדשה ועדכון להסבר)
 4. אישור הארכת קדנציה: עופרי רביב – ראש אגף צעירים ומעורבות בחברה
                                  דבי בראס – ראשת אגף חינוך
 5. אישור המלצת ועדת הגיוס הרחבה - יו"ר רשות העיתון וחברי/ות הרשות
  מוצעיםיו"ר:    אלון קוברסקי – שובל           
             חברים: אודי נתן – כרמים

                        היידי עפרון – גבעת חיים איחוד
                        יונה פריטל – מעלה החמישה
                        רענן מיכאלוביץ – כנרת
                       שמחה שטיין – לוחמי הגטאות
 6. אישור הרכב מזכירות התנועה (מצ"ב הרכב המזכירות המעודכן)

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של  צירי/ נציגי הקיבוץ  במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך. להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

בברכה,                                                                                                                                     
ניר מאיר, 
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע
מועד סיום האירוע