דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קול קורא - יו"ר לקיבוץ ניר יצחק

קול קורא - יו"ר לקיבוץ ניר יצחק

ייעוד התפקיד

אחריות על הובלה וניהול המדיניות החברתית והעסקית, ואחראי להתווית מדיניות אינטגרטיבית הלוקחת בחשבון את כל תחומי ההתפתחות של הקיבוץ.

 

תחומי אחריות:

 1. אחריות כוללת למתרחש בקיבוץ כלפי חוץ וכלפי פנים.
 2. הובלת נושאים שמהותם חזון, אסטרטגיה, והתוויית מדיניות.
 3. קידום תהליכים חברתיים, עסקיים וארגוניים בהתאם להחלטות הקיבוץ.
 4. אחריות על מנגנון קבלת ההחלטות בקיבוץ, ויישומן. בין היתר אחראי לכינוס שיחות הקיבוץ, ניהולן ויישום ההחלטות המתקבלות בהן.
 5. אחריות על שיתוף המידע לחבר בתחום העסקי והקהילתי, באמצעות מנהלי המגזרים.
 6. משמש כנציג הקיבוץ במוסדות חיצוניים ו/או אחראי על מינוי נציג מטעם הקיבוץ.

 

סמכויות:

 1. כינוס וניהול המזכירות (ועד ההנהלה של הקיבוץ) ודירקטוריון יבולי הניר.
 2. ממונה ישיר של ממלאי התפקידים: רכז משק/מנהל עיסקי ומנהלת קהילה.
 3. כינוס וניהול צוות תיאום (קהילה, עסקים).
 4. השתתפות בהנהלת קהילה לפי הצורך.

 

כישורים נדרשים:

 • השכלה רלוונטית בתחום הכלכלי/ניהולי.
 • ניסיון כיו"ר קיבוץ או בניהול הקיבוצי הבכיר – הן בתחומים המשקיים והן בקהילתיים.
 • היכרות עם הרשויות ובעל רישות בעולמות תוכן רלוונטיים, ויכולת לקדם באמצעותם את האינטרסים של ניר יצחק.
 • יכולת מוכחת בהובלת תהליכים וכושר מנהיגות.
 • בעל יכולת להזדהות ארגונית, ובעל תקשורת בין אישית טובה ויכולת הקשבה.
 • פניות מתאימה לדרישות התפקיד.

מקור סמכות: שיחת קיבוץ

היקף משרה: עד יומיים בשבוע. גמישות בשעות העבודה.

תהליך בחירה: צוות איתור ->  מזכירות ->  שיחת קיבוץ ->  קלפי.

משך קדנציה: 4 שנים עם אפשרות להארכה לקדנציה נוספת אחת בלבד.

תוגדר נקודת יציאה בהסכם ההעסקה שתחייב בחינה מחדש בוועד ההנהלה בתום שנת העסקה ראשונה.

 

לקורות חיים - mashab1@nir.org.il