Skip to main content
fw_before_content
content

אזור הגליל העליון וצפון הגולן

מפת הגליל העליון

 

רכז האזור: רמי פלג רמי פלג

050-2001562 / rami@tkz.co.il

תפקידו של רכז האזור בתנועה הקיבוצית מורכב ממשקים בין ארבעה גופים: פעילות בתוך הקיבוצים, פעילות באזור בשיתוף המועצה האזורית והארגון האזורי הרלוונטיים ופעילות בתק"צ.
באזור הגליל העליון וצפון הגולן פועל הרכז מטעם התנועה, המועצות האזוריות והארגון האזורי פיתוח הגליל בו חברים כל הקיבוצים. הרכז יוזם פתרונות לצרכים הן בקיבוצים והן ברמה האזורית תוך הבאה לידי מימוש הערכים המשותפים לשלושת הארגונים, איגום משאבים משותף ומתוך מגמה להביא לידי ביטוי את היתרונות היחסיים של כל אחד מהארגונים.

אזור הפעילות: גליל עליון וצפון הגולן.
ארגון אזורי: פיתוח הגליל.
מועצות אזוריות: גליל עליון, גולן, משגב
קיבוצים: אורטל, איילת השחר, אלרום, ברעם, גדות, גונן, דן, דפנה, הגושרים, חולתה, יפתח, יראון, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר הנשיא, כפר סאלד, להבות הבשן, מורן, מחניים, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, מרום גולן, משגב עם, נאות מרדכי, סאסא, עין זיוון, עמיעד, עמיר, צבעון, קדרים, שדה נחמיה, שמיר, שניר.

תפקידי הרכז:
 

 1. פעילות בקיבוצים (בתיאום עם הגורמים האזוריים):
 • במספר קיבוצים הרכז הוא חבר בוועד ההנהלה. בקיבוצים בהם יש ועד ממונה משמש הרכז כנציג התק"צ בוועד.
 • צוותי איתור: הרכז משתתף לעיתים בצוותי איתור לממלא תפקידים בכירים בקיבוץ – יו"ר, מנהל קהילה/מזכיר, מרכז משק.
 • הרכז שותף בקידום מהלכים פרויקטאלים בתחומי העיסוק של הקיבוץ כגון – תכנית אסטרטגית, צמיחה דמוגרפית, השוואת סטטוסים, ביטחון סוציאלי, שינוי אורחות חיים, שדרוג תשתיות ציבוריות, שיוך דירות ושיוך נכסים.
 • הרכז משמש מוקד ידע להתייעצות של ממלאי תפקידים בקיבוץ.
 1. פעילות אזורית:
 • הרכז משמש כגורם מתאם במרובע שקודקודיו הם קיבוצים/מועצות/ארגונים/תנועה.
 • הרכז שותף לפעילות האגפים השונים במועצות האזוריות בדגש על של אגפי צמיחה/מח' ישובים.
 • הרכז שותף לקידום מהלכים עבור הקיבוצים/בעלים יחד עם הארגון האזורי.
 • הרכז משתתף באספות המשקים בארגונים ובוועדות ובצוותים רלבנטיים.
 • הרכז מנהל (יחד עם שותפים במועצות האזוריות והארגונים) את הפורום האזורי של המזכירים ומנהלי הקהילה.
 • הרכז שותף להרחבת הידע של ממלאי התפקידים בקיבוצים ובאזור באמצעות קיום כנסים אזוריים ופעילות אחרת.
 • הרכז שותף (נציג התנועה) בצוות קליטה ומיון המשותף למועצות האזוריות והקיבוצים בהרחבות הקהילתיות (ועדת הקבלה האזורית).
 1. פעילות בתנועה:
 • הרכז מקיים סיורים של מטה התק"צ בקיבוצי האזור בהתאם לתכנית שנתית.
 • הרכז מפיץ ידע בנושאים רלבנטיים מהתנועה לקיבוצים.
 • הרכז מרכז ומציף נושאים בהם עוסקים הקיבוצים לטיפול רוחבי בתנועה.
 • הרכז שותף לפורום עמיתים של רכזי התק"צ.

 

חדשות אחרונות