Skip to main content
fw_before_content
content

אזור הגלבוע, עמק יזרעאל ומגידו

מפת האזור

רכז האזור: רוני ברניר רוני ברניר

 052-3793524 / ronib@tkz.co.il

בארגון "משקי עמק יזרעאל" נכללים קיבוצי הראשויות האזוריות: עמק יזרעאל, מגידו, גלבוע ושני קיבוצים מזבולון.

תפקיד הרכז האזורי נמצא בתהליך של בניה על פי התפיסה האירגונית החדשה של התנועה.

הרכז עובד בשיתופי פעולה ובתאום מלא עם הגורמים הרלוונטיים: ראשי ראשויות, מלווי היישובים בראשויות, מנכ"ל "משקי עמק יזרעאל" והנהגות הקיבוצים.

אזור הפעילות: אזור עמק יזרעאל, אזור הגלבוע ואזור ההר.

ארגון אזורי: משקי עמק יזרעאל.

מועצות אזוריות: יזרעאל, גלבוע, מגידו, זבולון (קיבוץ יגור ושער העמקים).

קיבוצים: אלונים, בית אלפא, בית השיטה, בית קשת, גבע, גבעת עוז, גבת, גזית, גלעד, גניגר, דברת, דליה, הרדוף, הזורע, חפציבה, חנתון, יפעת, יגור, יזרעאל, כפר החורש, מגידו, מזרע, מרחביה, משמר העמק, עין דור, עין חרוד איחוד, עין חרוד מאוחד, עין השופט, רמת דוד, רמות מנשה, רמת השופט, שער העמקים, שריד, תל יוסף.

תפקידי הרכז: 

 1. פעילות בקיבוצים (בתיאום עם הגורמים האזוריים):
 • במספר קיבוצים הרכז הוא חבר בוועד ההנהלה. בקיבוצים בהם יש ועד ממונה משמש הרכז כנציג התק"צ בוועד.
 • צוותי איתור: הרכז משתתף לעיתים בצוותי איתור לממלא תפקידים בכירים בקיבוץ – יו"ר, מנהל קהילה/מזכיר, מרכז משק.
 • הרכז שותף בקידום מהלכים פרויקטאלים בתחומי העיסוק של הקיבוץ כגון – תכנית אסטרטגית, צמיחה דמוגרפית, השוואת סטטוסים, ביטחון סוציאלי, שינוי אורחות חיים, שדרוג תשתיות ציבוריות, שיוך דירות ושיוך נכסים.
 • הרכז משמש מוקד ידע להתייעצות של ממלאי תפקידים בקיבוץ.
 • לעיתים רחוקות מסייע בפתרון בעיות פרט במקרים של מחלוקת בין הקיבוץ לחבר.
 1. פעילות אזורית:
 • הרכז משמש כגורם מתאם במרובע שקודקודיו הם קיבוצים/מועצות/ארגונים/תנועה.
 • הרכז שותף לפעילות האגפים השונים במועצות האזוריות בדגש על של אגפי צמיחה/מח' ישובים.
 • הרכז שותף לקידום מהלכים עבור הקיבוצים/בעלים יחד עם הארגון האזורי.
 • הרכז משתתף באספות המשקים בארגונים ובוועדות ובצוותים רלבנטיים.
 • הרכז מנהל (יחד עם שותפים במועצות האזוריות והארגונים) את הפורום האזורי של המזכירים ומנהלי הקהילה.
 • הרכז שותף להרחבת הידע של ממלאי התפקידים בקיבוצים ובאזור באמצעות קיום כנסים אזוריים ופעילות אחרת.
 • הרכז שותף (נציג התנועה) בצוות קליטה ומיון המשותף למועצות האזוריות והקיבוצים בהרחבות הקהילתיות (ועדת הקבלה האזורית).
 1. פעילות בתנועה:
 • הרכז מקיים סיורים של מטה התק"צ בקיבוצי האזור בהתאם לתכנית שנתית.
 • הרכז מפיץ ידע בנושאים רלוונטיים מהתנועה לקיבוצים.
 • הרכז מרכז ומציף נושאים בהם עוסקים הקיבוצים לטיפול רוחבי בתנועה.
 • הרכז שותף לפורום עמיתים של רכזי התק"צ.

 

 

חדשות אחרונות