Skip to main content
fw_before_content
content

גרעיני צבר בקיבוצים

צבר

תכנית "צופים גרעין צבר" פועלת בקיבוצים ברציפות משנת 1991. גרעיני צבר מורכבים מבני נוער יהודים וישראלים המתגוררים בחו"ל ובוחרים לעלות לישראל ולשרת שירות מלא ומשמעותי בצה"ל, כחיילים בודדים.

בארץ, נקלטים חברי הגרעין "בקיבוץ קולט", אשר משמש להם בית חם ותומך לכל אורך מסלול שירותם הצבאי. בשלושת חודשי הקליטה הראשונים הגרעין פועל על פי תוכנית חינוכית וחברתית המכינה אותם לקראת גיוסם לצה"ל. עם גיוסם לצה"ל, מגיעים חברי הגרעין לביתם הקיבוצי בחופשות ובסופי השבוע, נפגשים עם הצוות המלווה, עם המשפחות המארחות, עם הצעירים בקיבוץ וכמובן עם חבריהם לגרעין.

אנו רואים בתכנית "צופים גרעין צבר" הזדמנות עבור הקיבוץ לתרום תרומה משמעותית, חברתית וביטחונית למדינה, ומשמעותית לא פחות לקהילה בקיבוץ, המתאחדת סביב רעיון ציוני זה.  החצר הקיבוצית מתאכלסת בבני נוער צעירים שבחרו לעלות ולהתגייס ועשויים אף לבנות את ביתם בארץ או בקיבוץ.


תכנית "חמסה"

תכנית חמסה נולדה מתוך ניסיון נצבר באימוץ חיילים בודדים עולים חדשים בקיבוצים ומתוך ההבנה שצריך תהליך ורצף לתמיכה בהם. הפרויקט, שהוא ראשון מסוגו בארץ ובהשראת מפעל חייו של "האבא של החיילים הבודדים", צביקה לוי ז"ל, מציע תכנית חומש מקיפה ועשירה ובא לתת לראשונה מענה לבעיה הגדולה ביותר עמה מתמודדים החיילים הבודדים כשהם עולים ארצה - היום שאחרי השחרור מצה"ל. על הוצאת התכנית לפועל אחראית תנועת הבונים דרור, ומנהלת את התכנית מטעמה עדי גולן תירוש מגבעת חיים איחוד.

הרעיון הכללי הוא לייצר עבור העולה רצף ליווי ותמיכה מרגע עלייתו ארצה ועד קליטתו והתאקלמותו המלאה כאזרח. אולפן ללימוד עברית בקיבוץ והכנה לשירות הצבאי לפני הגיוס, דאגה לחייל בזמן שירותו הצבאי - בית בקיבוץ ומשפחה מאמצת כמיטב המסורת, בתוספת ליווי מקצועי של עובד/ת סוציאלי וליווי חברתי מטעם צוות חמסה; ולבסוף, גם תמיכה לקראת שחרור, במהלכו ובשנה שאחרי הצבא - עבודה ודיור בקיבוץ, מענקים והכוונה להמשך.

לסרטון הסבר על חמסהלחצו כאן
למידע נוסף על חמסהלחצו כאן

חדשות אחרונות