Skip to main content
fw_before_content
content

אזור הדרום, מטה יהודה והבקעה

דנה אדלהייטרכזת האזור: דנה אדלהייט     
        
052-2330200 / dana@tkz.co.il  

הרכז/ת משמש כציר בין התנועה, הארגון האזורי והקיבוצים ששותפים בו. הרכז מסתייע (ככל שמתאפשר) בשיתוף הפעולה עם המועצות האזוריות אליהם משתייכים קיבוצי האזור והארגון.

אזור הפעילות: דרום -"קיבוצי משקי הדרום יהודה"-  מטה יהודה, בקעה, צפון ים המלח, שפלה, יואב, דרום.

ארגון אזורי: "משקי הדרום יהודה"

מועצות אזוריות: מטה יהודה, בקעת הירדן, מגילות, יואב, גזר, ברנר, נחל שורק, מודיעין, גן רווה, באר טוביה, חוף אשקלון.

קיבוצים לפי מועצות:

מ.א מטה יהודה: הראל, מעלה החמישה, נוה אילן (מושב שיתופי), נחשון, נתיב הל"ה, צובה, צרעה, קריית ענבים, רמת רחל.

מ.א בקעת הירדן: גלגל, ייטב, נערן.

מ.א מגילות ים המלח: אלמוג, בית הערבה, מצפה שלם, קליה.

מ.א יואב: בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, כפר מנחם, נגבה, רבדים, שדה יואב.

מ.א. גזר: גזר, חולדה, משמר דוד, נען, נצר סירני, שעלבים

מ.א ברנר: גבעת ברנר, שילר.

מ.א נחל שורק: חפץ חיים.

מ.א מודיעין: כפר דניאל (מושב שיתופי).

מ.א גן רווה: פלמחים

מ.א באר טוביה: חצור

מ.א חוף אשקלון: גברעם, יד מרדכי, כרמיה, ניצנים.

 

תפקידי הרכז/ת:

 1. פעילות בקיבוצים:
 • הרכז הוא הנציג הבכיר של התנועה בקיבוצים אשר באיזורו.
 • הרכז משמש מאגר ממוקד לידע עבור בעלי התפקידים בקיבוצים
 •  לעיתים מכהן הרכז  כדירקטור בוועד ממונה או בוועד הנהלה.
 • הרכז משתתף על פי צורך ועל פי דרישה בצוותי איתור לתפקידים בכירים בקיבוץ.
 • בקיבוצים שנמצאים תחת מפרק פועל הרכז באופן ישיר מול ולעזרת המפרק.
 • הרכז שותף בקידום מהלכים בתחומי העיסוק של הקיבוץ כגון – תכנית אסטרטגית, פיתוח עסקי, צמיחה דמוגרפית, השוואת סטטוסים, ביטחון סוציאלי, שינוי אורחות חיים, שדרוג תשתיות ציבוריות, שיוך דירות ושיוך נכסים.
 • הרכז מסייע בפתרון בעיות פרט במקרים של מחלוקת בין הקיבוץ לחבר.
 1. פעילות אזורית:
 • הרכז משמש כגורם מתאם בין הקיבוצים לבין התנועה ובין הקיבוצים למשקי הדרום.
 • הרכז משתף פעולה עם המועצות האזוריות באזור וזאת בתיאום עם הקיבוצים ועם משקי דרום.
 • הרכז שותף לקידום מהלכים עבור הקיבוצים/ חברים יחד עם הארגון האזורי והמועצות.
 • הרכז משתתף באספות המשקים בארגונים, בוועדות ובצוותים רלוונטיים בארגון.
 • הרכז מפעיל בחסות משקי הדרום בפורום אזורי של ממלאי תפקידים.
 • הרכז שותף להרחבת הידע של ממלאי התפקידים בקיבוצים ובאזור באמצעות קיום כנסים אזוריים ופעילות אחרת.
 1. פעילות בתנועה:
 • הרכז מוביל את סיורי המטה של התנועה בקיבוצי האזור בהתאם לתכנית שנתית.
 • הרכז מפיץ ידע בנושאים רלוונטיים מהתנועה לקיבוצים.
 • הרכז מרכז ומציף נושאים בהם עוסקים הקיבוצים לטיפול מזכיר התנועה, מנהלי האגפים בתנועה וממלאי התפקידים האחרים בתנועה.
 • הרכז שותף לפורום עמיתים של רכזי התק"צ.

 

חדשות אחרונות