דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (5/2023)

ישיבת מועצת התנועה החמישית לשנה זו תתקיים ביום חמישי ט' בטבת תשפ"ד, 21.12.2023, בשעה 09:00 - באמצעות הזום
לוגו תנועה 3

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 3/2023 מיום .8.6.2023
 2. ממועצה למועצה
 3. בקשת קיבוץ מעשה להצטרף כחבר בתנועה הקיבוצית  - מוזמנים: נציגי קיבוץ מעשה.
  (מצ"ב בקשת ההצטרפות וחומר רקע)
 4. בקשת קיבוץ משעול להצטרף כחבר בתנועה הקיבוצית - מוזמנים: נציגי קיבוץ משעול.
  (מצ"ב בקשת ההצטרפות וחומר רקע)
 5. הקמת אגף חדש (הצעה מצורפת)
 6. אישור החלפת נציגים במזכירות התנועה:
  עובד בן זאב (שמיר) מחליף את זהר ליפקין (הגושרים).
  אסיף איזק (החותרים) מצטרף כנציג המועצות האזוריות במקומו של אופיר ליבשטיין ז"ל.
 7. הצגת המועמדים לתפקיד מזכ"ל התנועה - ליאור שמחה והדס ילין דניאלי.

 

* בהתאם לסעיף (6ה) לתקנון התנועה הקיבוצית, הקוורום הנדרש על מנת לדון בבקשה לקבלת קיבוץ כחבר בתנועה הנו נציגי לפחות מחצית הקיבוצים החברים בתנועה הקיבוצית.
בהעדר קוורום מספיק, ידחה הדיון בבקשה להתקבל כחבר לישיבת המועצה הבאה, ויוכל להתקיים בכל מספר של נציגים. החלטה לקבל קיבוץ כחבר בתנועה הקיבוצית היא החלטה מיוחדת ועליה להתקבל ברוב של 2/3 מהמצביעים בעד ונגד באסיפה הכללית (מועצה).

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך. להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע