דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (4/2016) ב-6.12.2016 באפעל

הזמנה
לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (4/2016)
תתקיים ביום שלישי ו' בכסלו תשע"ז, 6.12.2016, בשעה 09.00
בבית ברנד - באפעל

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 3/2016 מיום 28.7.2016.
2. ממועצה למועצה.
3. המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים

4. אישור דוחות כספיים 2015 של "תק"צ אגודה שיתופית" - רו"ח אלי בירנבויים.

5. עדכונים.
 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.
להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

  
לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

  
לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

  
בברכה
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

  

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (16/2016) מיום 30.10.2016

סיכום  והמלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים

 hazmaana