דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אגף כלכלה והמחלקה המשפטית מסכמים את שנת תשפ"ג

מוזמנים ומוזמנות להתרשם מעיקרי העשייה של אגף הכלכלה והמחלקה המשפטית בשנה החולפת
שדות בגליל. צילום: (עופר מושקוביץ פושקו)
שדות בגליל. צילום: עופר (פושקו) מושקוביץ

בשנה שחלפה עסקנו בשמירה על זכויות הקיבוצים ומניעת אפליה במגוון סוגיות, ביניהן:

צמיחה ובנייה בקיבוצים

 • הארכת "הסדר הביניים" (מאפשר חתימה על היתר בנייה בקיבוצים מתחדשים אשר החליטו על שיוך, קודם להשלמת עסקת השיוך).
 • ליווי תיקון 5 לתמ"א 35 בוועדת העורכים וביצוע כנסי הסברה אזוריים.
 • המשך טיפול בהסרת 'חסמי שיוך' בכל מסלוליו ובפרט בחלופת האגודה.
 • טיפול מול רמ"י בסוגיית בחינת שווי קרקע ליחידות להשכרה לצמיתות בקיבוצים.
 • שיפור מנגנוני 'הסדרת שימושים'.
 • גיבוש מודלים יציבים למימון בנייה ושיוך בקיבוצים משייכים ובלתי משייכים.

קרקעות

 • הצטרפות להליך המשפטי במעמד ידיד בית המשפט בעניין "יום קובע סטטוטורי" לשיוך.
 • טיפול בנושא היטל השבחה וחלף היטל השבחה.
 • בחינת נושא חבות במע"מ ומועד התשלום בגין דמי היוון בשיוך דירות בקיבוצים.
 • הגנה על זכויות הקיבוצים לעת חידוש חוזי חכירה זמניים.
 • ייצוג האינטרס הקיבוצי בעניין אזורי עדיפות, ותמ"ל ועוד.

אנרגיה וחקלאות

 • טיפול מול רשות החשמל בהסדרת נושא הממשק בין מחלקים.
 • ליווי נושא "הזיקה לקרקע" לצורך קידום קבלת אישורי כניסה למתווה וקבלת רישיונות קבע.
 • בתחום האגרו-וולטאי בחינת נושא החסמים ובחינת המלצות הצוות הבין-משרדי בעניין.
 • שמירה וקידום אינטרסים וזכויות של קיבוצים וחבריהם במגוון נושאים בתחום החקלאות (בחינת השפעות הרפורמה, קידום דור חדש, חוק ההתיישבות), המיסוי והמים.

סיוע לקיבוצים

שורת צעדים שביניהם ניתן לציין הסדרי חוב, הלוואות לצמיחה כלכלית, דמוגרפית ותשתיתית, ערבויות להלוואות שיכון לחברים, סיוע בפיתוח עסקים קטנים, סיוע להשקעה בטכנולוגיות מתקדמות.

נכסי התנועה ואחר

 • הסדרת מערכת הגומלין בין תאגידי התנועה וחיזוק ניהול ממשל תאגידי תקין.
 • ליווי "חבצלת החדשה".
 • השלמת עסקת סמינר הקיבוצים.
 • השלמת הטיפול בתוכנית 'דובנוב' ותוכנית שימור 'מתחם לאונרדו'.
 • מו"מ לפיתוח מתחם אפעל.
 • טיפול במחלוקת עם הבנקים בקשר להסדר המשלים. 

הוספת תגובה חדשה