דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

דרושים: חולמות וחולמים!

הכנה לשירות משמעותי, תהליכי מעבר ופרידה לבני י"א-י"ב
צילום: מתי חלילי
צילום: מתי חלילי
עפרי בשן, ייעוץ, הדרכה ותוכן "שבילים"

פברואר 2020

 1. רציונל ומבוא

גיל התיכון מזמן עבור בני הנוער במדינת ישראל אתגרים רבים לקראת השלב המשמעותי הבא בחייהם:

א.  העיסוק בזהות: אחד הכוחות החזקים אשר מניעים כעת את החיים הפנימיים הוא החיפוש והשאלה: מי אני? מהי זהותי? עם מי אני מזדהה? מהם ערכי? ויחד עם זאת כמובן גם השאלות ההפוכות (מה מבדיל אותי מאחרים?): מי אני אינני? עם מי ועם אילו ערכים איני מזדהה?

ב.  חיזוק קבוצת בני הגיל "גיל החבורה" – המעצבת את זהותו של הנער (לבוש, מנהיג, שפה, מושא הערצה – שחור ולבן (או שאני שייך או שאני דחוי)

ג.   שיפוטיות ערכית - הבנה בוגרת של המציאות ושל אידיאלים חברתיים ואקולוגיים. שיפוטיות זו מדגימה פתיחות לאידיאלים ולערכים ומתוכה נובעות שאלות זהותיות - האם עולמם הערכי של הורי מתאים לי? האם בית הספר נותן לי חינוך ערכי? מה במציאות שסביבי פועל לפי ערכים ואילו? בני הנוער מצויים בשלב קריטי של בירור וגיבוש זהותם ובחינת הערכים המנחים אותם בתהליכי הבחירה וקבלת ההחלטות.

תכנית זו נותנת מענה לנושאים החשובים הרלוונטיים עבור בני הנוער בגילאי י"א-י"ב ע"י מודל תהליכי שיחשוף ויכין אותם באופן המיטבי לקראת שנים של ערבות ומעורבות בחברה הישראלית: שירות משמעותי בצה"ל, שנת שירות, מכינות קדם צבאיות, שירות לאומי ועוד. תכנית זו רלוונטית לצרכי הנערים ומסייעת להם למצוא את מקומם במערכת החינוך החברתי גם בשנתיים האחרונות בהן הם פעילים בה.

מטרת העל של התכנית היא לתת מענה ותמיכה בתהליכי הבחירה וההתמיינות למסגרות השונות וכן בתהליכי המעבר והפרידה בשנת י"ב ברמה האישית והקבוצתית.

לשם כך, מצאנו לנכון, באגף החינוך בתנועה הקיבוצית, לרכז את מכלול הסיוע וההכנה למשימות השונות . התכנית מציעה תהליך בו משולבים יועצי-"שבילים", פעילי מחלקת שנת שירות, מחלקת הביטחון של התנועה הקיבוצית, מנהלי החינוך, מדריכי הנעורים וגם בוגרי המסגרות מהקהילה. כמו כן, בתהליך זה משולבים המפעלים החינוכיים של אגף החינוך בתק"צ: כנס י"א, מסע י"ב והרפסודייה.

התוכנית מודולרית- מומלץ ליישם את התוכנית כולה, אך ניתן גם לקחת מתוכה מפגשים הנראים רלוונטיים ביותר למערכת חינוך ספציפית בתנאי שמתקיימים כחלק מתהליך אותו מקיימת המערכת.

 תכנית דרושים: חולמות וחולמים! מבוססת על עקרונות וחזון אגף החינוך בתנועה הקיבוצית:

אגף החינוך של התנועה הקיבוצית הינו תשתית ארגונית ומקצועית שתומכת ומקדמת מערכות חינוך מקצועיות בקהילות הקיבוציות. מטרתו להנחיל מטען ערכי וחינוכי המכבד שונות חברתית, מבנה שיתופי פעולה ויוצר ערך של עשייה משמעותית במדינת ישראל.

כמו כן, מבוססת התכנית על עקרונות וחזון "שבילים" (ו"שבילי הייעוץ"), מחלקת שנת שירות ומחלקת הביטחון בתנועה הקיבוצית (ראה נספח).

 

 1. מטרות ויעדי תכנית דרושים חולמות וחולמים:

א. הצבת ערבות, מעורבות ומנהיגות בקבוצה, בקהילה ובחברה הישראלית כערכים מרכזיים בחינוך החברתי, כמטרות וכיעד.

ב. חשיפה למסגרות השירות השונות ולתהליכי ההתמיינות אליהם – שנת שירות, מכינות קדם צבאיות, צבא ושירות לאומי (לבעלי פטור משירות צבאי).

ג. הכנה לשירות משמעותי ומיטבי.

ד. העלאת המודעות להשלכות האפשרויות של התנהגויות סיכוניות (סמים, אלכוהול, מיניות, אלימות) על העתיד האישי.

ה. קידום מיומנויות בשיח בין אישי ורגשי של בני הנוער.

ו. סיוע לגיבוש זהות אישית וערכית של בני הנוער.

ז. סיוע בתהליכי ואירועי מעבר ופרידה מהמוכר והידוע (משפחה, מסגרות חינוכיות-חברתיות, קהילה) אל עתיד חדש ולא מוכר.

 

 1. תכני התוכנית

לקריאת התוכנית הדו שנתית ותהליך המפגשים לשנת י"א ו-י"ב: לחצו כאן

 • יועצת "שבילים", דליה אונר, תלווה את התהליך בישוב/במועצה: מיפוי הקבוצה והצרכים, תיאום ציפיות, הטמעה והנחיית מדריכי הנעורים לקראת המפגשים שבאחריותם. בנוסף, יובילו וינחו את התהליך יועצי "שבילים" נוספים, מחלקת שנת שירות, מחלקת ביטחון ושבילים.
 • מנהל/ת החינוך יהיה מעורב בתהליך. מדריכי הנעורים יהיו נוכחים ושותפים בכל המפגשים.
 • תכנית המשך אופציונלית:
  • מפגש העברת מקל עם ועדת צעירים בסוף יב'.
  • ועדת צעירים או מערכת החינוך תלווה את בוגרי התכנית בשנת המעבר לאחר י"ב (במסגרות שנת השירות, המכינות הקדם-צבאיות והיחידות הצבאיות אליהם משתייכים), לצורך שמירה על קשר וסיוע במקרה הצורך.
 • במהלך ובתום התהליך יבוצע משוב לצרכי בקרה ומתן מענה מדויק ולטווח ארוך

 

 1.  תמחור

תמחור התכנית ייעשה לאחר פגישת ההיכרות בה יותאמו הפעילויות השונות לצרכי מערכת החינוך.

הערות כלליות לגבי התמחור:

 • מפגש ההכירות הינו ללא עלות וללא התחייבות.
 • ההשתתפות במפעלים החינוכיים של התנועה הקיבוצית מתומחרים בנפרד .
 • הצעת המחיר תכלול ליווי חינוכי ותהליכי שוטף לאורך התהליך כולו של אחד מיועצי "שבילים".
 • המחיר עשוי להשתנות עבור קיבוץ / מועצה המודרך ע"י יועצי "שבילים" כחלק מהליווי השנתי.

 

 1. דרכי התקשרות

דליה אונר – יועצת "בשבילי הייעוץ" -  050-7246425

עפרי בשן – רכזת תחום ייעוץ, פיתוח תוכן והדרכה "שבילים", אגף החינוך, התנועה הקיבוצית ofrib@tkz.co.il 0526235066

 

 1. נספחים
 • חזון "שבילים"

הצורך של הילדים והנוער בקבוצת השתייכות חברתית, הרחבת הקהילות הכפריות בתושבים חדשים, ריחוק הפריפריה מן המרכזים העירוניים ולעתים גם מבית הספר המקומי - כל אלה מצריכים מענה קהילתי נכון ובניית מערכות חינוך לוקאליות: יישוביות ואזוריות.

על כן, הוקם ארגון "שבילים", על ידי התנועה הקיבוצית, באוריינטציה קואופרטיבית המאגדת את כלל מערכות החינוך החברתי קהילתי במרחב ההתיישבות. "שבילים" פועל לקידום: יצירת שיתופי פעולה; איגום משאבים; מתן מענה מיטבי למערכות הקהילתיות; הבטחת מקומו והמשכיותו של החינוך החברתי-  קהילתי ע"י עיגון מחויבותה של הקהילה וחבריה לילדי הישוב ולמען איתור משאבים פוטנציאליים חוץ קהילתיים.

ארגון "שבילים" מקדם עשייה החינוכית המחזקת את הקהילה באמצעות:

 • הקניית מיומנויות חברתיות וכישורי חיים
 • טיפוח תחושת השייכות וחיבור למסורות, לאנשים ולמקום
 • עבודה על פי תכנית חינוכית שנתית המבוססת על ערכי "החינוך הקיבוצי"
 • עידוד למעורבות בחברה, עשייה והתנדבות בחברה הישראלית
 • עידוד השתתפות פעילה בפעילות תנועות הנוער
 • קידום והכשרה של כלל העוסקים בחינוך החברתי- מנהלי החינוך ומדריכים חברתיים

"שבילים" מחויב ליצירת שותפויות, עם כלל העוסקים בחינוך החברתי-קהילתי בהתיישבות (מועצות אזוריות, משרד החינוך, בתי ספר, תנועות הנוער ועוד), תוך קידום הדיאלוג עם מוסדות המדינה באשר לייחודיותו של החינוך החברתי קהילתי.

"שבילים" מהווה את המשכו של הגן הקיבוצי – וביחד הם יוצרים את "רשת החינוך הקיבוצי" המקיימת את הרצף החינוכי מלידה ועד י"ב.

 • יועצי שבילים: "בשבילי הייעוץ"

"בשבילי הייעוץ" הינה גוף מקצועי של "שבילים" באגף החינוך בתנועה הקיבוצית המעניקה שירותי ייעוץ, ליווי והדרכה  למערכות חינוך חברתי – קהילתי.

יועצי "בשבילי הייעוץ" מחויבים לביסוס, העצמה וחיזוק של מערכות החינוך החברתיות-קהילתיות בקיבוצים ובמרחב הכפרי. עבודת הייעוץ תתבסס על למידה מקצועיות והקניית כלים מעשיים, ויעשה תוך יצירת שייכות ושמירה על ערכי הליבה של החינוך הקיבוצי והאתיקה המקצועית של היועץ.

מערך יועצי "בשבילי הייעוץ" מחויבים ללמידה והתמקצעות לתהליך המותאם לצרכי הקהילה והמערכת החינוכית שבתוכה.

 • מערך יועצי "בשבילי הייעוץ" יתבססו על למידה, ידע מצטבר, ניסיון והתאמה למציאות המשתנה.
 • מערך יועצי "בשבילי הייעוץ" ייבנו יחסי אמון וביטחון עם בעלי התפקידים בקהילה ובראשם מנהלי החינוך.
 • מערך יועצי "בשבילי הייעוץ" קשובים לצרכים ויקיימו מיפוי, תיאום ציפיות ובניית תכנית הדרכה וייעוץ.
 • מערך יועצי "בשבילי הייעוץ" יחברו את קהל הנועצים הארצי באמצעות מרכז ידע והדרכה, פיתוח תכנים וכלים, כנסים, "מפעלים חינוכיים" וימי עיון.

לצפייה והורדת מצגת מפורטת על התוכנית - לחצו כאן

האם הפעילות עזרה לי?

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.