דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הישג במאבק נגד דורסנות לקיחת קרקעות חקלאיות מקיבוצים ומושבים בגוש זבולון

הישג משמעותי במאבק המשפטי כנגד לקיחת קרקעות חקלאיות בצורה בלתי סבירה מקיבוצים ומושבים במסגרת הותמ"ל: בג"ץ קיבל חלקית את ערעור התנועה הקיבוצית, קיבוצים בגוש זבולון, מושב כפר ביאליק וחקלאי האזור כנגד לקיחת אלפי דונמים לטובת תוכנית בינוי בקרית אתא. הדיון חוזר כעת לותמ"ל עם הערות בית המשפט
קריית אתא, בית המשפט החזיר את הדיון לותמ"ל. צילום: Wikimedia/Ilan Maytal
קריית אתא, בית המשפט החזיר את הדיון לותמ"ל. צילום: Wikimedia/Ilan Maytal

ביום שלישי פורסם פסק הדין של בית המשפט העליון (בשבתו כבית משפט גבוה לצדק לערעורים בעניינים מנהליים) בערעור שהגישו התנועה הקיבוצית, יישובי גוש זבולון, מרכז השלטון האזורי, הקיבוצים רמת יוחנן ושער העמקים, גד"ש רא"ם, ועד הפעולה להצלת שרידי החקלאות בעמק זבולון, ומושב כפר ביאליק כנגד התכנית ב-ותמ"ל 1025, במסגרתה יילקחו אלפי דונמים של קרקע חקלאית לטובת תכנית הענק של קריית אתא. בשם המערערים טען עו"ד רון רוגין, ובסיומו של דיון נקבע כי הערעור התקבל בחלקו, באופן כזה שבית המשפט לא ביטל את כל התכנית, אולם החזיר את הדיון בה פעם נוספת לותמ"ל, בתוספת הערותיו.

הדיון השבוע נערך בהמשך לערעורים שהוגשו על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, אשר דחה עתירות שהוגשו נגד החלטות הוועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) להפקיד ולאשר את תמ"ל 1025 "קרית אתא צפון".

בפסק הדין של המשנה לנשיאה השופט עוזי פוגלמן, השופט אלכס שטיין והשופט יחיאל כשר קבע בית המשפט, "בהינתן תכליתו ומטרתו של חוק הוותמ"ל, ובשים לב לאמת המידה לביקורת השיפוטית על החלטות מוסדות התכנון, מצאתי כי יש לקבל את הערעורים באופן חלקי, ולהורות על הוצאת בית החולים מתחומי התכנית; כמו כן, מצאתי כי קביעת שטחים בייעוד תכנון לעתיד חורגת מסמכותה של הוותמ"ל; וכי נוכח הוראות תיקון מס' 7 לחוק, על הוותמ"ל לשוב ולבחון את מידתיות הפגיעה בכפר ביאליק... בשים לב למסקנתי כי החלק הארי של התכנית אינו מגלה עילה להתערבותנו, אינני סבור כי יש מקום למתן סעד של ביטול התכנית כולה. בנסיבות המקרה הסעד המתאים הוא החזרת הדיון לוותמ"ל, על מנת שתורה על תיקון חלקים בתכנית בהתאם להכרעתנו, ותשקול מחדש את מידתיות הפגיעה בכפר ביאליק".

הוספת תגובה חדשה