דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הודעה מטעם ועדת הבחירות למזכ"ל התנועה הקיבוצית

בהתאם לסעיף 2 בפרק ד' לנהלי עבודת המוסדות הנבחרים בתנועה הקיבוצית, מבקשת ועדת הבחירות להביא לידיעת ציבור החברים בקיבוצים כי הבחירות לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוצית תערכנה ביום שלישי, 13.2.2024, ד' אדר א' התשפ"ד
לוגו אגף מטה

ועדת הבחירות שוקדת על גיבוש הצעת עדכון לנוהל הבחירות הכלול ב"חוברת הכחולה". העדכון טעון אישור מועצת התנועה שתתכנס לעניין זה במועד שייקבע.

ועדת הבחירות מזמינה את ציבור החברים והחברות להביא בפניה בכתב הצעות והערות לגבי נוהל הבחירות (זאת עד ליום 17/04/23). הצעות והערות יש לשלוח אל מזכירת הוועדה, אירית גולדברג, בדוא"ל iritg@tkz.co.il. חברים שיבקשו להשמיע הערותיהם בפני הוועדה – יוכלו לעשות כן ביום 24/4/23, בתיאום מוקדם עם מזכירת הוועדה.

פרסומים שוטפים בנוגע להליך הבחירות ייעשו באמצעות העמוד של ועדת הבחירות באתר התנועה הקיבוצית.

יעקב דרומי, עו"ד

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

הוספת תגובה חדשה